Information

Specialpedagog, Paulinska skolan

Om jobbet

Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss? Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola med fritidshem, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, SFI/Vuxenutbildning och elevhälsa. Vi är cirka 1000 medarbetare som arbetar i utbildningskontorets verksamheter. Paulinska skolan är en 4-9 skola i centrala Strängnäs. Arbetsklimatet och synsättet på skolan genomsyras av att lyfta eleven i centrum.

Arbetsuppgifter

Övergripande beskrivning av uppdraget: • Specialpedagogens centrala uppdrag är att identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. • Specialpedagogen ska genomföra, samt vara mentorer/ämneslärare/skolledning behjälplig i genomförandet av pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. • Specialpedagogen ska även delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram. • Specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för skolledning, kollegor, föräldrar och andra berörda. • Specialpedagogen ska ha aktuell kunskap och förståelse inom området specialpedagogik gällande forsknings- och utvecklingsarbete. • Specialpedagogen har en nyckelroll i elevhälsoarbetet på skolan. Specialpedagogen verkar för en skola som främjar lärande, utveckling och hälsa genom att: • Läsa och förmedla aktuell forskning till verksamheten • Vara ett stöd i pedagogiska/specialpedagogiska frågor ' • Tillsammans med skolledningen ha en överblick över skolans stödinsatser och utvecklingsområden • Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av Paulinska skolans lärmiljöer • Tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen och utvecklingen av elevhälsans arbete • Handleda i och vara samtalsledare för pedagogiska/specialpedagogiska frågor • Vara ett stöd i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd, utredningar och åtgärdsprogram • Tillföra specialpedagogisk kompetens genom att utveckla och upprätthålla fungerande strategier och rutiner för lärande tillsammans med lärare, elevassister, elevgrupper och enskilda elever

Kvalifikationer

Vi söker dig som: • har specialpedagogisk utbildning • vill vara en del av det utvecklingsarbete som påbörjats på skolan gällande elever i behov av stöd, kollegial samverkan och undervisningsutveckling • strävar efter att skapa förutsättningar för elever i behov av stöd att nå målen • kan ge personalen stöd i arbetet med att planera undervisningen utifrån elevernas behov • tar ett stort eget ansvar. Det är meriterande om du har: • Lärarbehörighet i flera ämnen inom spannet åk 4 - 9. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi är en attraktiv tillväxtkommun med drygt 37 000 invånare i hjärtat av Mälardalen. Vi har bra kommunikationer. Härifrån är det knappa 50 minuters resväg med tåg till Stockholm, och än mycket närmare till exempelvis Eskilstuna. Hos oss får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb med goda möjligheter att påverka och utvecklas. I Strängnäs kommun arbetar drygt 2 500 kunniga och kompetenta medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att göra invånarnas vardag så bra som möjligt nu och i framtiden. Våra medarbetare trivs hos oss, det ser vi i vår årliga medarbetarundersökning. I organisationen arbetar vi aktivt med vår vision och vår värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi vill att du som medarbetare trivs och bygger vår framtida kommun tillsammans med oss. Vi behöver din kompetens, ditt engagemang och dina erfarenheter. Tillsammans gör vi varandra bättre! Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid. För arbete med barn och ungdom ska utdrag ur polisens belastningsregistret uppvisas innan anställning. Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia. Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2020-08-02

Referensnummer: 287/20


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse


Upplysningar

Ann-Charlotte "Lotti" Eriksson,

Telefon: 0152 29402


Fackliga kontaktpersoner

Facklig företrädare nås via kommunens växel Tel: 0152 291 00


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2020