Information

Förskollärare, Stallarholmens förskola

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är driven, engagerad och kreativ och har ett fokus på uppdraget. Du är en medforskande förskollärare som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi. Du har ett professionellt förhållningssätt. Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du får unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till varje barns utvecklig och lärande. Som förskollärare medverkar du till en positiv o utvecklande miljö med en god balans mellan omsorg och lärande. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet med förskolans verksamhetsmål. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i undervisningen. Samarbetet med övrig personal är viktigt då arbetet runt barnen sker i team. Du vill driva din egen och förskolans utveckling framåt. På vår förskola kommer du att arbeta med prioriterade utvecklingsmål som du kopplar till den lokala arbetsplanen. Där planerar, genomför, utvärderar och analyserar och reflekterar du tillsammans i arbetslaget och tillsammans med barngruppen. Du kommer att arbeta temainriktat där barnens delaktighet och inflytande sätts i fokus. Temat kopplas till läroplanen och övriga styrdokument som skollagen, lokala handlingsplaner, barnkonventionen mm. Ditt arbete blir att kvalitetssäkra förskolan utbildning kontinuerligt genom skolverkets självskattningssystem BRUK. BRUK.skolverket.se Vi vill se ditt arbetssätt med språkutveckling och matematik i vardagen i såväl undervisningen som i alla rutinsituationer under dagen på förskolan. Barnen ska ges rika möjligheter till samspel och kommunikation, få förståelse hur saker och ting förhåller sig till varandra såsom kroppsuppfattning och rumsuppfattning, göra jämförelser, sortera, klassificera, delta i olika sorters lek; rollek, regellek. Vi erbjuder barnen att få prova sina hypoteser och teorier genom olika sorters experiment som finns i vår verksamhet. Därför ser vi gärna att du har kompetens inom detta. Du kommer att stödjer barnens forskande genom utmanande didaktiska frågor så att utrymmet finns att tänka vidare själv. Den undervisande situationens utgångspunkt är utifrån barns lek och nyfikenhet som du som pedagog bygger vidare på. Vi erbjuder dig: Reflektionstid enskild 2,5 timmar i veckan, avdelning 1 timme i veckan 2 planeringsdagar/år 2 kompetensutvecklingsdagar/år Kostnadsfria pedagogiska måltider Arbetskläder Subventionerad friskvård dator

Kvalifikationer

Krav Förskollärare med godkänd legitimation och väl insatt i läroplanen och systematiskt kvalitetsarbete Du bör ha minst några års erfarenhet från arbete i förskolan. Du är trygg i att utifrån läroplansmålen leda det pedagogiska arbetet och reflektera tillsammans med kollegor för att utveckla verksamheten. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Digital kompetens Meriterande Utbildning i, Matematiklyftet Läslyftet Entreprenöriellt lärande Naturvetenskap och teknik Vi ser gärna att du har erfarenheter i matematik och läs och skriv utveckling. Kunskap inom naturvetenskap och teknik Handledarutbildning Personliga egenskaper Du har kunskap och en idéer om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Du har ett tydligt barnfokus som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du är ansvarstagande och strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektfullt sätt. Du kan hantera konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du tycker om att leda och motivera andra och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du ser ett värde av det kollegiala lärandet. Du är väl förtrogen med att arbeta med målstyrd verksamhet och undervisning i fokus. Stallarholmens förskola är en Övningsförskola tillsammans med Mälardalens högskola där lärarstudenter kommer och gör sin verksamhetsförlagda praktik och vi ser gärna att du har handledarutbildning.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-06-21

Referensnummer: 217/19


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid

Tillträde: Vi kommer att tillämpa provanställning om max sex månader.


Upplysningar

Susanne Karlsson ,

Telefon: 0159-29785


Magnus Bengtsson,

Telefon: 0152-191 90


Fackliga kontaktpersoner

Fackliga företrädare nås via kommunens växel Tel: 0152-291 00


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2018
Arbete och företagande