Andra webbplatser

Information

Specialpedagog till Förskolan i Strängnäs

Arbetsuppgifter

Specialpedagogen ingår i enhetens ledningsteam och fungerar som förskolechefens vänstra hand. Det förutsätter ett nära och tillitsbaserat samarbete. Förskolechef, bitr. förskolechef och specialpedagog har täta barnhälsamöten för övergripande genomgång samt prioritering. Vi arbetar med tidiga insatser och lutar oss mot aktuell forskning. Det innebär att specialpedagogen även arbetar främjande och förebyggande med handledning och inspiration för våra arbetslag. Specialpedagogerna i Strängnäs Kommun ingår i ett nätverk för kollegialt lärande med regelbundna träffar och gemensam handledning. Specialpedagogens roll är att arbeta för ett inkluderande arbetssätt i förskolan, så att alla barn blir delaktiga. Att få pedagogerna att öka sin förståelse för barnets behov och utveckling genom att vara en kvalificerad samtalspartner. Specialpedagogen medverkar i förskolans utvecklingsarbete och bidrar till fördjupad kompetensutveckling av förskolans personal, för att kunna möta den naturliga variationen av barns olikheter. Specialpedagogen ska även arbeta för skapandet av en god lärmiljö för alla, genom utveckling av kvalitet i det inre arbetet.

Kvalifikationer

Legitimerad förskollärare med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B Körkort erfordras Vi ser gärna att du har en fördjupning inom handledning i förskola och eller interkulturellt förhållningssätt. - Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Vi söker dig som: - står för öppenhet och trygghet i samarbetet med vuxna, både arbetskamrater och föräldrar. - Alltid arbetar för alla barns bästa, undanröjer hinder för barns lärande och utvecklar det pedagogiska arbetet - har en ambition om och drivs av att arbeta med utveckling. - har en god förmåga att samarbeta, ser sig som en del av en helhet. - förhåller dig till perspektiven individ, grupp och organisation. - arbetar systematiskt med dokumentation av egna insatser samt i samverkan med ledningsteam och personalgrupp.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2018-12-20

Referensnummer: 501/18


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid

Tillträde:


Upplysningar

Carina Lindqvist,

Telefon: 0152 293 51


Lina Novelind,

Telefon: 0159-29828


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0152 291 00


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Arbete och företagande