Namn (Sidans namn)


Telefon 1

0152 - 291 00

Telefon 2
Telefon 3
E-post

kontaktcenter@strangnas.se

Besöksadress

Strängnäs kommun

Nygatan 10

Postadress

645 80 Strängnäs

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.