Andra webbplatser

Strängnäs Business Park

Strängnäs kommun vässar sin organisation för att få mer kraft i
näringslivsfrågorna. Kommunen ska, tillsammans med våra företagare, än mer bidra till utvecklingen av Strängnäs kommun som en plats där människor vill bo, leva och verka.

Strängnäs kommun ska ha en samordnande funktion och underlätta det lokala näringslivets kontakter med kommunen. Kommunen arbetar aktivt med bland annat Dukat bord-möten som är en mötesform för att ge företagare en samlad rådgivning och stöd kring bland annat myndighetsfrågor vid ett och samma tillfälle.

Strängnäs kommun ska fortsätta att arbeta aktivt för att stärka de redan starka lokala företagarnätverken och därigenom skapa värde för företagen och för hela vår kommun.

-Tre ledord för Strängnäs Business Park har varit Motor, Magnet och Mäklare. Nu sätter vi ytterligare kraft bakom de orden, och fokuserar på samordning i stället för på lokaler. Det är där vi kan skapa störst värde. Det är genom den kraftsamlingen som vi kan flytta fram våra positioner – inte bara i Strängnäs och i 4M-området, utan även i Stockholmsregionen och i världen, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Strängnäs business park har nu i december 2018 stängt sin verksamhet och samhällsbyggnadskontoret ansvarar för stöd till företagare i
myndighetsfrågor och i fortsättningen även tillväxtfrågor och affärsutvecklingsstöd. Det sker genom bland annat samarbetsaktörer för det lokala näringslivet som Nyföretagarcentrum och ALMI.

För att bli än mer tillgängliga för invånare och företagare har en del av nya Resecentrum börjat utvecklas till en tillgänglig mötesplats för att kunna erbjuda effektiv service.  Under januari beräknas den planerade ombyggnationen färdigställas.

För mer information om näringslivsarbetet och Resecentrum som mötesplats kontakta Strängnäs kommuns växel så guidar de dig rätt, 0152-291 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2018
Arbete och företagande