Ledig näringslivsmark

Gorsingeskogen

Strängnäs etableringspark

Projektet omfattar cirka 140 hektar planlagd mark för industri- och handelsändamål. Området ligger strategiskt i anslutning till väg 55 och E20.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2021