Attraktionskraft - för ett bra företagsklimat

Attraktionskraft är Strängnäs kommuns strategi för ett bra företagsklimat.

Attraktionskraft tar steget vidare med arbetet med att förbättra företagsklimatet för näringslivet i Strängnäs kommun.

Målet med arbetet är att utveckla mötet mellan näringslivet och kommunen, effektivisera myndighetsutövningen och samordna aktörer inom besöksnäringen. 

Fyra fokusområden

Strategin är uppdelat i fyra fokusområden där varje område har ett tydligt syfte och mål. Kopplat till målen finns aktiviteter som utvecklas och tas fram över tid.

Klicka på respektive fokusområde för att läsa mer.

Attraktionskraft Affärsmässig kommun Attityder, värdskap och bemötande Dialog och möten Matchning och kompetens

Bidra med dina idéer och förslag

Hur tycker du att företagsklimatet i Strängnäs kommun kan förbättras? Skicka in dina förslag och idéer till oss.

Du kan välja att skicka in dina förbättringsförslag anonymt, men om du vill ha återkoppling ber vi dig att ange din mejladress.

Tack för ditt bidrag!
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2023