Attityder, värdskap och bemötande

God service med hög tillgänglighet och tydlighet i vår myndighetsutövning.

Ett positivt och stödjande bemötande från hela kommunorganisationen gentemot dig som företagare ända från politiskt- och förvaltningsledningshåll till enskilda medarbetare där du som företagare ska uppleva att du är en viktig del i samhällsutvecklingen.

Syfte

Att ha ett professionellt bemötande och en smidig, snabb, transparent ärendehantering och få en bra grund i arbetet med företagsservicen.

Mål

Vårt mål är att uppnå en hög servicenivå för företagsärenden och myndighetskontakter med en företagsvänlig attityd i hela kommunorganisationen.

Kommunens arbete

Här kan du följa pågående, planerade och genomförda aktiviteter för området i förhållande till målet.


  • Vägledningsmöten med samlade myndigheter; Dukat Bord
  • Översyn av taxor och avgifter för rättvisa och tydliga avgifter
  • Destinationsutveckling och utvecklade samarbeten för ökad attraktion  • Utveckla fler e-tjänster
  • Introduktionsprogram för nyanställda i kommunens organisation med "Företagsserviceutbildning"


  • Information kring strategin Attraktionskraft för kommunens personal har startats upp

2021

  • Utvecklat kommunens Kontaktcenter för en enkel väg in till kommunens organisation
  • Utbildningar för medarbetare i kommunikation och service

Övriga fokusområden

Strategin är uppdelat i fyra fokusområden där varje område har ett tydligt syfte och mål. Klicka på respektive fokusområde för att läsa mer.

Attraktionskraft Affärsmässig kommun Attityder, värdskap och bemötande Dialog och möten Matchning och kompetens
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2023