Dialog och möten

Genom möten och kontakt mellan näringslivet och kommunen ökar förståelsen och kunskapen om varandras vardag och verklighet vilket i sin tur leder till ett bra samarbete.

Syfte

Att lära känna och förstå varandras vardag med tydliga roller och funktioner.

Mål

Vårt mål är att skapa möjligheter för möten och samtal, för att genom det bidra till ett gott företagsklimat.

Kommunens arbete

Här kan du följa pågående, planerade och genomförda aktiviteter för området i förhållande till målet.

  • Rådet för Attraktionskraft
  • Företagsfrukostar
  • Företagsbesök varje tisdag runt om i kommunen
  • Krögarmöten
  • Aktörsträffar för besöksnäringsföretag
  • Uppstartslunch med rådet för Attraktionskraft
  • GDPR-utbildning för företagare
  • Utbildningar temaområden

Övriga fokusområden

Strategin är uppdelat i fyra fokusområden där varje område har ett tydligt syfte och mål. Klicka på respektive fokusområde för att läsa mer.

Matchning och kompetens Affärsmässig kommun Attityder, värdskap och bemötande Dialog och möten Matchning och kompetens
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2021