Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag, organisationer och föreningar.

Energi- och klimatrådgivningen i Strängnäs kommun är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst. Här får du hjälp med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

En energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor eller verkar.

Du kan bland annat få råd om:

  • Solceller
  • Uppvärmningsalternativ
  • Laddstolpar för elbil
  • Energianvändning i lokaler eller bostäder
  • Fönster, isolering, belysning

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Första fredagen i varje månad finns rådgivare på plats i kommunhuset i Strängnäs mellan klockan 10–12. Du behöver inte boka tid.

Du kan också alltid ringa eller mejla energi- och klimatrådgivningen. När du ringer din lokala energi- och klimatrådgivare är det kommunens kontaktcenter som svarar och kopplar dig vidare till energi- och klimatrådgivningen. Den bemannas av kunniga rådgivare på det kommundelägda bolaget Energikontoret i Mälardalen och är en kommunal tjänst som delvis finansieras av Energimyndigheten.

Telefon: 0152-29100

E-post: energiradgivning@energikontor.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2022