Etablera företag

joakim

Vi vill göra det enkelt för dig att etablera eller utöka din verksamhet i Strängnäs kommun. Välkommen till oss!

Om du har frågor kring etablering av företag kan du kontakta Joakim Swärd. Han arbetar som etableringsansvarig och svarar gärna på frågor. Välkommen att höra av dig om du vill starta eller flytta din verksamhet till Strängnäs. Samma stöd finns självklart för dig som redan driver företag här men vill expandera.

Mark och lokaler

Här kan du se vilken mark och vilka lokaler som finns lediga:

I direkt anslutning till E20 finns 140 hektar färdigplanerad mark för industri- och handel. Området är strategiskt placerat och har också direkt anslutning till väg 55. Strängnäs kommun äger cirka 80 hektar mark och Kilenkrysset AB äger resterande, cirka 60 hektar.

Etableringsplan

Strängnäs kommun har antagit en etableringsplan. Den innehåller fem principer som hjälper oss i arbetet med etablering och tillväxt.

De fem principerna är:

  • Prioritera mer kunskapsintensiva tjänsteföretag, gärna med tydliga kopplingar till forskning och utveckling samt till akademin.
  • Prioritera etableringar som positivt kompletterar dagens näringslivssammansättning, både sett till bransch, företagsstorlek och jobbkvalifikationer.
  • Prioritera gröna näringar samt företag inom cleantech/miljöteknik, som bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen.
  • Prioritera verksamheter som gör det intressant och stimulerande för olika målgrupper att besöka och bo i Strängnäs, 365 dagar om året.
  • Prioritera centralt belägna etableringar som ökar underlaget för service, samt förbättrar utbudet av aktiviteter för boende och besökare.

Av dessa principer så är de önskvärda effekterna av vårt etableringsarbete:

  • Höj utbildningsnivån i Strängnäs kommun.
  • Diversifiera vilka arbetstillfällen som finns i Strängnäs kommun.
  • Förbättra Strängnäs kommuns långsiktiga hållbarhet.
  • Stärk Strängnäs kommun som besöksdestination.
  • Skapa levande stadskärnor.

Mer information

Vill du läsa beslutet i sin helhet och ta del av kommunens etableringsplan?

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2024