Affärsnätverk, företagarföreningar och samarbeten

Som företagare i Strängnäs kommun har du tillgång till ett antal företagarföreningar och affärsnätverk som hjälper, stöttar och verkar för företagens utveckling.

Att delta i olika föreningar, organisationer kan ge god tillgång till sociala nätverk och bra företagskontakter. För nya etablerare i kommun eller för dig som redan är egen företagare och planerar att utveckla din verksamhet kan en kontakt med ett eller flera av dessa nätverk vara värdefull.

Aktörerna bidrar var och en på sitt sätt till att skapa ökade kontaktytor och möjligheter till samarbete. De kan också ha goda kontakter med andra organisationer och myndigheter vilket även kommunens Företagsservice har.

Kontakta Företagsservice om du har frågor om vilket nätverk som skulle passa dig bäst eller om du söker kontakt med till exempel någon annan myndighet eller organisation.

Företagarna
Företagarna verkar för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Lokalt verkar de för att skapa ett starkt nätverk bland regionens företagare.

ALMI
Från idéer till framgångsrika företag! Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Nyföretagarcentrum
Ger personliga rådgivningen vilken alltid är kostnadsfri, objektiv och konfidentiell och med en god förankring i det lokala näringslivet. Stöds av lokala näringslivet och kommun med medel och annat stöd.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Fyra Mälarstäder
Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs kommun hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor cirka 315 000 invånare. Därför har de fyra mälarstäderna startat ett samarbete för att bli en ännu starkare part i västra delen av regionen Stockholm - Mälardalen.

Region Södermanland
Regionförbundet Sörmland är en medlemsorganisation för alla Sörmlandskommuners för regional utveckling och samordning.

Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsens generella uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar och att ge likvärdig service i hela länet.

Stockholm Business alliance, SBA
Stockholm Business Alliance, SBA,är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där Strängnäs kommun är en partner. Arbetet delas in i de tre delarna investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och näringslivsservice/nöjd-kund-index.  

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Sveriges kommuner och regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation och medlemsorganisation för alla kommuner och regioner.

Svenskt näringsliv
Arbetsgivarorganisation som driver frågor inom områden som är viktiga för alla företag, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur. Genomför undersökningen om företagsklimat årligen samt kommunranking.

Business Sweden
Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet, UF, är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande.

Östsvenska Handelskammaren
Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar för östra mellansveriges företags intressen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020