Näringslivsundersökningar

Vi genomför fortlöpande olika undersökningar om företagares villkor. Din åsikt är viktig för oss!

Vi följer och mäter ett antal olika undersökningar varje år för att få en bild och förståelse av hur ni företagare upplever vår service och effektivitet.

Svenskt Näringsliv undersöker varje år det lokala företagsklimatet i landets kommuner genom en enkätundersökning. Strängnäs kommun jobbar för en bra placering bland landets kommuner och då är alla ni företagares synpunkter och svar på enkäten värdefulla för oss att jobba vidare med.

Enkäten skickas ut i januari varje år och på våren presenteras ett samlat betyg av resultatet och i september varje år presentarar Svenskt näringsliv rankningen.

2019 blev vår placering plats 82 av Sveriges 290 kommuner. Vårt mål är att vara bland landets 50 bästa kommuner. Du kan se alla kommuners resultat på deras webbsida, foretagsklimat.se

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business alliance, SBA, genomför en serviceundersökning bland företagarna som haft kontakt med Strängnäs kommun i ett ärende. Det är sex olika kvalitetsområden som det ställs frågor om och svaren viktas och mäts. Det är grunden till poängsättningen mellan 0 - 100 och ju högre poängsiffra desto bättre service.

Översikt resultat NKI 2018

Strängnäs kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) för år 2018 är 73 vilket betyder att vårt goda resultat de senaste åren ligger kvar. Vi placerar oss med det resultatet över genomsnittet för Sveriges kommuner som ligger på 71. Bland SBA:s 55 medlemskommuner är vår miljö- och hälsoskydd på första plats med betyg 85 av 100.

Förbättringsarbetet av vår service till er företagare jobbar vi ständigt med och det är ett viktigt område för oss.

Vår NKI-undersökning pågår under hela året. Det är företagare som har haft ett ärende hos någon av våra myndigheter; bygglov, brandskydd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller alkoholtillstånd som kan beröras. När ett beslut har fattats i ett ärende kontaktas företagaren av Enkätfabriken, det undersökningsföretag som genomför mätningen av vår service, bemötande och effektivitet och tillgänglighet. Har du haft ett ärende hos oss så är dina svar viktiga för oss för att vi ska kunna höja vår kvalité inom myndighetsutövningen. Undersökningen är anonym.

Samma undersökning görs av flera kommuner i Sverige. Det gör att vi får ett underlag för att kunna välja viktigaste insatserna för vårt förbättringsarbete och också att kunna jämföra oss med andra kommuner och även lärande av andra. Du kan följa tidigare resultat på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) webbplats Öppna jämförelser Företagsklimat.

Utifrån nya dataskyddsförordningen GDPR* är all data som lagras i SKR:s databas anonymiserat och materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen

* GDPR; General Data Protection Regulation

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2020