Alkohol, tobak och e-cigaretter

För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Ska du sälja folköl eller tobak behöver du göra en anmälan till kommunen. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

I Strängnäs kommun ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för frågor som handlar om försäljning av alkohol, tobak och e-cigaretter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för tillsynen av försäljningen.

Arbetsutskottet beslutar om serveringstillstånd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar bland annat om frågor som rör serveringstillstånd. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Utredningen måste vara klar minst en vecka innan utskottet sammanträder.

Datum för sammanträdesdagar 2019
Miljö-och Samhällsbyggnadsnämndens AU

2019-05-15

2019-08-14

2019-09-11

2019-10-16

2019-11-13

Riktlinjer

Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen

Restaurangregister

Är du intresserad av att få veta vilka restauranger i Strängnäs kommun som har serveringstillstånd, titta i vårt restaurangregister.
Restaurangregistret

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2019