Alkohol, tobak och e-cigaretter

För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Även tobaksförsäljning kräver att du ansöker om tillstånd från kommunen. Ska du sälja folköl eller e-cigaretter behöver du göra en anmälan till kommunen. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

I Strängnäs kommun ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för frågor som handlar om försäljning av alkohol, tobak och e-cigaretter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för tillsynen av försäljningen.

Arbetsutskottet beslutar om tillstånd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar bland annat om frågor som rör serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Utredningen måste vara klar minst en vecka innan utskottet sammanträder.

Datum för sammanträdesdagar 2021
Miljö-och Samhällsbyggnadsnämndens AU

2021-01-28

2021-02-25

2021-03-24

2021-04-29

2021-05-27

2021-06-16

2021-09-02

2021-09-30

2021-10-28

2021-11-25

2021-12-16

Riktlinjer

Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen

Restaurangregister

Är du intresserad av att få veta vilka restauranger i Strängnäs kommun som har serveringstillstånd, titta i vårt restaurangregister.
Restaurangregistret

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020