Anmälan & avgifter

Så här ansöker du

Alla ansöknings-, anmälnings- och tillståndsformulär hittar du under knappen "E-tjänster" längst ner på Strängnäs kommuns startsida, sedan kan du antingen söka, eller skrolla dig fram till rätt blankett under rubriken "Självservice".

Blanketter för ansökan och anmälan om ändring av serveringstillstånd finner ni även längre ner på denna sida. Du kan även få blanketter från medborgarkontoren och från alkoholinspektörerna.

Obs! Det är viktigt att du skickar med alla dokument som vi frågar efter, annars tar utredningen längre tid. Läs anvisningarna först för att fylla i blanketten på bästa sätt.

Anmäla förändringar

När verksamheten förändras så är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till miljöenheten.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att miljöenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Exempel på förändringar som du behöver anmäla

 • nya personer i bolaget
 • ombyggnationer
 • serveringstider

Kontakta miljöenheten om du har några frågor.

Tillstånds- och tillsynsavgifter

Kommunfullmäktige fattar beslut om avgifter. Kommunen får enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut en avgift för prövning och tillsyn. Kommunen får även ta ut en avgift för detaljhandel och servering av folköl.

Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen och ska således täcka de kostnader kommunen har för hanteringen av folkölsförsäljning och folkölsservering samt prövning och tillsyn enligt alkohollagen vad avser alkoholdrycker. Avgiften ska täcka anmälanshantering och registrering, information och tillsyn i form av regelbundna besök på försäljnings- och serveringsställena med mera vad gäller folköl. Avgiften ska täcka registrering och prövning enligt alkohollagen samt tillsyn i form av regelbundna besök på serveringsställena, kontroll med andra myndigheter med mera vad gäller servering av alkoholdrycker.

Kommunen ska även enligt 8 kap 9 § alkohollagen tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen, föreskrifter samt riktlinjer. För denna information tas ingen avgift ut.

Ansökningsavgift

 • Nyansökan 11 950 kronor.
 • Nyansökan (ideella föreningar) 5 450 kronor.
 • Utökade serveringstider 3 500 kronor.
 • Utökad serveringsyta 3 500 kronor.
 • Ansökan cateringtillstånd 11 950 kronor.
 • Ansökan cateringtillstånd (befintlig tillståndshavare) 3 500 kronor.
 • Ansökan om gemensam serveringsyta 3 500 kronor.
 • Ansökan om provsmakning för partihandlare/utställare/tillverkare, inklusive tillsynsavgift 2 350 kronor, avgiften återbetalas med 1 000 kronor om tillstånd ej meddelas.
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten 2 300 kronor/dag, max 11 500 kronor/år,
  (avgiften återbetalas med 950 kronor om tillstånd ej meddelas).
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 1 000 kronor/dag, max 6 000 kronor/år,
  (avgiften återbetalas med 500 kronor om tillstånd ej meddelas).
 • Pausservering - tillfälligt 1 750 kronor/dag, max 6 000 kronor/år,
  (avgiften återbetalas med 500 kronor om tillstånd ej meddelas).

Anmälningsavgift

 • Bolagsändring större 10 850 kronor. Vad gäller avgiften för bolagsändring större/mindre avser den större när det handlar om penningtransaktioner.
 • Bolagsändring mindre 2 250 kronor
 • Anmälan catering, inklusive tillsynsavgift, 500 kronor vid första tillfället, 200 kronor om lokalen redan godkänts under de två senaste åren eller om cateringen ska bedrivas i ett hem, (avgiften återbetalas med 300 kronor om anmälan inte godkänns).
 • Anmälan om provsmakning, inklusive tillsynsavgift, 500 kronor vid första tillfället, 200 kronor om lokalen redan godkänts under de två senaste åren, (avgiften återbetalas med 300 kronor om anmälan inte godkänns).

Vad gäller avgiften för bolagsändring större/mindre avser den större när det handlar om penningtransaktioner.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift restaurangrapport 1 250 kronor/tillfälle.

Examinationsavgift

Kunskapsprov 1 650 kronor per tillfälle
Tolk bekostas av sökanden

Årlig tillsynsavgift

 • Allmänheten till kl 23.00, 1 150 kronor/månad, max 5 750 kronor/år.
 • Allmänheten efter kl 23.00, 1 750 kronor/månad, max 8 750 kronor/år.
 • Allmänheten efter kl 01.00, 2 950 kronor/månad, max 14 750 kronor/år.
 • Slutet sällskap till kl 23.00, 500 kronor/månad, max 2 500 kronor/år
 • Slutet sällskap efter kl 23.00, 700 kronor/månad, max 3 500 kronor/år
 • Pausservering - permanent, 1 000 kronor/månad, max 2 500 kronor/år

Årlig tillsynsavgift, folköl

200 kronor/månad, max 2 400 kronor/år.
Varje påbörjad månad räknas som en hel månad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019