Anmälan & avgifter

Så här ansöker du

Alla ansöknings-, anmälnings- och tillståndsformulär hittar du under knappen "E-tjänster" längst ner på Strängnäs kommuns startsida, sedan kan du antingen söka, eller skrolla dig fram till rätt blankett under rubriken "Självservice".

Blanketter för ansökan och anmälan om ändring av serveringstillstånd finner ni även längre ner på denna sida. Du kan även få blanketter från medborgarkontoren och från alkoholinspektörerna.

Obs! Det är viktigt att du skickar med alla dokument som vi frågar efter, annars tar utredningen längre tid. Läs anvisningarna först för att fylla i blanketten på bästa sätt.

Anmäla förändringar

När verksamheten förändras så är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till miljöenheten.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att miljöenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Exempel på förändringar som du behöver anmäla

 • nya personer i bolaget
 • ombyggnationer
 • serveringstider

Kontakta miljöenheten om du har några frågor.

Tillstånds- och tillsynsavgifter

Kommunfullmäktige fattar beslut om avgifter. Kommunen får enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut en avgift för prövning och tillsyn. Kommunen får även ta ut en avgift för detaljhandel och servering av folköl.

Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen och ska således täcka de kostnader kommunen har för hanteringen av folkölsförsäljning och folkölsservering samt prövning och tillsyn enligt alkohollagen vad avser alkoholdrycker. Avgiften ska täcka anmälanshantering och registrering, information och tillsyn i form av regelbundna besök på försäljnings- och serveringsställena med mera vad gäller folköl. Avgiften ska täcka registrering och prövning enligt alkohollagen samt tillsyn i form av regelbundna besök på serveringsställena, kontroll med andra myndigheter med mera vad gäller servering av alkoholdrycker.

Kommunen ska även enligt 8 kap 9 § alkohollagen tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen, föreskrifter samt riktlinjer. För denna information tas ingen avgift ut.

Ansökningsavgift

 • Nyansökan 14 100 kronor.
 • Nyansökan (ideella föreningar) 6 450 kronor.
 • Utökade serveringstider 4 150 kronor.
 • Utökad serveringsyta 4 150 kronor.
 • Ansökan cateringtillstånd 14 100 kronor.
 • Ansökan cateringtillstånd (befintlig tillståndshavare) 4 150 kronor.
 • Ansökan om gemensam serveringsyta 4 150 kronor.
 • Ansökan om provsmakning för partihandlare/utställare/tillverkare, inklusive tillsynsavgift 2 800 kronor, avgiften återbetalas med 1 250 kronor om tillstånd ej meddelas.
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten 2 750 kronor/dag, max 13 750 kronor/år,
  (avgiften återbetalas med 1 150 kronor om tillstånd ej meddelas).
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 1 250 kronor/dag, max 7 500 kronor/år,
  (avgiften återbetalas med 650 kronor om tillstånd ej meddelas).
 • Pausservering - tillfälligt 2 100 kronor/dag, max 7 500 kronor/år,
  (avgiften återbetalas med 650 kronor om tillstånd ej meddelas).

Anmälningsavgift

 • Bolagsändring större 12 800 kronor. Vad gäller avgiften för bolagsändring större/mindre avser den större när det handlar om penningtransaktioner.
 • Bolagsändring mindre 2 700 kronor
 • Anmälan catering, inklusive tillsynsavgift, 650 kronor vid första tillfället, 300 kronor om lokalen redan godkänts under de två senaste åren eller om cateringen ska bedrivas i ett hem, (avgiften återbetalas med 400 kronor om anmälan inte godkänns).
 • Anmälan om provsmakning, inklusive tillsynsavgift, 650 kronor vid första tillfället, 300 kronor om lokalen redan godkänts under de två senaste åren, (avgiften återbetalas med 400 kronor om anmälan inte godkänns).

Vad gäller avgiften för bolagsändring större/mindre avser den större när det handlar om penningtransaktioner.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift restaurangrapport 1 550 kronor/tillfälle.

Examinationsavgift

Kunskapsprov 2 000 kronor per tillfälle
Tolk bekostas av sökanden

Årlig tillsynsavgift

 • Allmänheten till kl 23.00, 1 400 kronor/månad, max 7 000 kronor/år.
 • Allmänheten efter kl 23.00, 2 100 kronor/månad,
  max 10 500 kronor/år.
 • Allmänheten efter kl 01.00, 3 500 kronor/månad, max 17 500 kronor/år.
 • Slutet sällskap till kl 23.00, 650 kronor/månad, max 3 100 kronor/år
 • Slutet sällskap efter kl 23.00, 850 kronor/månad, max 4 250 kronor/år
 • Pausservering - permanent, 1 250 kronor/månad,
  max 3 100 kronor/år

Årlig tillsynsavgift, folköl

300 kronor/månad, max 3 600 kronor/år.
Varje påbörjad månad räknas som en hel månad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2020