Anmälan & avgifter

För att stödja företagare inom restaurangbranschen har Strängnäs kommun tillfälligt beslutat att under 2021 och 2022 ta bort den kommunala avgiften för ansökningar och tillsyn gällande serveringstillstånd. Läs hela beslutet här , 184 kB..

Så här ansöker du

Alla ansöknings-, anmälnings- och tillståndsformulär hittar du under knappen "E-tjänster" längst ner på Strängnäs kommuns startsida, sedan kan du antingen söka, eller skrolla dig fram till rätt blankett under rubriken "Självservice".

Blanketter för ansökan och anmälan om ändring av serveringstillstånd finner ni även längre ner på denna sida. Du kan även få blanketter från medborgarkontoren och från alkoholinspektörerna.

Obs! Det är viktigt att du skickar med alla dokument som vi frågar efter, annars tar utredningen längre tid. Läs anvisningarna först för att fylla i blanketten på bästa sätt.

Anmäla förändringar

När verksamheten förändras så är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till miljöenheten.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att miljöenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Exempel på förändringar som du behöver anmäla

 • nya personer i bolaget
 • ombyggnationer
 • serveringstider

Kontakta miljöenheten om du har några frågor.

Tillstånds- och tillsynsavgifter

Kommunfullmäktige fattar beslut om avgifter. Kommunen får enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut en avgift för prövning och tillsyn. Kommunen får även ta ut en avgift för detaljhandel och servering av folköl.

Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen och ska således täcka de kostnader kommunen har för hanteringen av folkölsförsäljning och folkölsservering samt prövning och tillsyn enligt alkohollagen vad avser alkoholdrycker. Avgiften ska täcka anmälanshantering och registrering, information och tillsyn i form av regelbundna besök på försäljnings- och serveringsställena med mera vad gäller folköl. Avgiften ska täcka registrering och prövning enligt alkohollagen samt tillsyn i form av regelbundna besök på serveringsställena, kontroll med andra myndigheter med mera vad gäller servering av alkoholdrycker.

Kommunen ska även enligt 8 kap 9 § alkohollagen tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen, föreskrifter samt riktlinjer. För denna information tas ingen avgift ut.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande)

Ansökningsavgift stadigvarande serveringstillstånd

 • Nyansökning stadigvarande tillstånd: 9 000 kr
 • Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform eller ägarskifte: 4 500 kr
 • Ändring befintligt tillstånd p.g.a. tillägg (t.ex. catering): 4 500 kr
 • Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (t.ex. PBI): 2 500 kr
 • Utökad serveringsyta: 2 500 kr
 • Utökad serveringstid eller fler dryckesslag: 1 000 kr

Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd

 • Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader: 6 000 kr
 • allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar
  Inkl. provsmakning (partihandlare) gemensam serveringsyta
  eller Ansökningsavgift stadigvarande serveringstillstånd Avgiftpausservering:
  4 500 kr
 • Till slutet sällskap: 1 000 kr
 • Utökad serveringsyta och/eller serveringstid: 1 000 kr
 • Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd: 1 000 kr

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en
tillsynsavgift. Vid avslag betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 1 900
kr.

Årliga tillsynsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

Stadigvarande servering till allmänheten

Tillståndshavarna delas upp i följande grupper:

 • Restauranger där 50% eller mer av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
 • Restauranger där 26 - 49% av den totala omsättningen består av
  alkoholförsäljning
 • Restauranger där 11 - 25% av den totala omsättningen består av
  alkoholförsäljning
 • Restauranger där 6 - 10% av den totala omsättningen består av
  alkoholförsäljning
 • Restaurang där 0 - 5% av den totala omsättningen består av
  alkoholförsäljning
 • Nyöppnad restaurang, första två åren

Ovanstående uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare
rapporterar in genom föregående års restaurangrapport. Den slutliga avgiften
bestäms genom att summera den rörliga delen med de aktuella fasta tilläggen.

Rörlig avgift

 • Restaurang med över 50 % alkoholförsäljning: 13 000 kr
 • Restaurang med 26 – 49 % alkoholförsäljning: 11 000 kr
 • Restaurang med 11 – 25 % alkoholförsäljning: 9 000 kr
 • Restaurang med 6 – 10 % alkoholförsäljning: 6 000 kr
 • Restaurang med 0 – 5 % alkoholförsäljning*: 3 000 kr

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50000 kr ska alltid räknas
som den minsta formen av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala
omsättning inte överstiger 750 000 kronor och alkoholförsäljningen inte motsvarar
mer än 20 % av den totala omsättningen.

Fasta tillägg

 • Sen serveringstid (efter kl. 01.00): 1 000 kr
 • Sen serveringstid (efter kl. 02.00): 2 000 kr
 • Centralt läge: 1 000 kr
 • Målgrupp ungdomar: 1 000 kr
 • Nöjesarrangemang (musik, dans, spel och liknande): 500 kr

Nyöppnade restauranger, det första året

Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme.

Stadigvarande servering till slutet sällskap

Tillsynsavgift stadigvarande servering till slutet
sällskap

 • Stadigvarande slutet sällskap: 2 500 kr
 • Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap: 2 500 kr
 • Provsmakning på tillverkningsställe: 2 500 kr

Övriga avgifter

 • Kunskapsprov per person:1 500 kr
 • Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1): 500 kr
 • Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2): 1 000 kr
 • Utebliven restaurangrapport 1 maj: 20 000 kr
 • Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister i eller klagomål samt handläggning som inte ryms inom annan kategori ovan: 1000/tim

Anmälan om tillsyn - försäljning och servering av folköl

 • Anmälan försäljning och servering av folköl: 1 000 kr
 • Avgift för årlig tillsyn: 2 000 kr
 • Övrig tillsyn av folköl: 1 000 kr/tim

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2021