Catering

Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du ett serveringstillstånd.

Serveringstillstånd för catering och festvåning

Det tillstånd som är aktuellt för catering eller festvåningar kallas stadigvarande serveringstillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Cateringlokal

Om du vill sälja alkohol vid ett cateringtillfälle behöver du ett serveringstillstånd för catering. Du ska sedan anmäla lokalen som du ska servera i till miljöenheten.

Du måste alltid anmäla själva lokalen till den kommun där lokalen ligger innan den får användas.

Godkänd brandsäkerhet

För att du ska få tillstånd att servera alkohol i en lokal måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Du kan välja att själv kontakta räddningstjänsten för att få ett intyg om att lokalen är godkänd. I annat fall skickar vi en förfrågan till räddningstjänsten, handläggningen kommer då ta längre tid.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019