Folköl

Med folköl menas öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Det finns regler du måste följa och du måste anmäla försäljningen.

Glöm inte att skriva ett egenkontrollprogram och skicka med en kopia med din anmälan.

Om du vill sälja folköl i butik

För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Det innebär att du ska
registrera din butik som livsmedelsverksamhet.

För att din butik ska få sälja folköl måste kunderna kunna köpa en komplett måltid. Det betyder allt ifrån mejeriprodukter till charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter.

Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Att bara sälja exempelvis glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande räcker alltså inte.

Om du vill servera folköl

För att få servera folköl måste du också sälja och servera mat under hela serveringstiden. Det innebär att du ska registrera din butik som livsmedelsverksamhet.

Minimikravet för vad som anses vara mat är till exempel pizza, varmkorv, hamburgare, kebab eller skaldjur. Det ska också finnas ett sortiment av lättdrycker, exempelvis lättöl, läsk och vatten.

Servering av folköl på festivaler

Du får inte sälja folköl från rörliga försäljningsställen. På festivaler eller liknande evenemang måste du sälja från en fast lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det innebär att det inte är tillräckligt med till exempel en korvvagn.

Alkohollagen

I alkohollagen hittar du de regler du måste följa. Lagen tar bland annat upp följande regler:

18-årsgräns

Du får inte sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år.

Langning

Du får inte sälja folköl till någon som du misstänker ska lämna över ölen till en annan person som inte fyllt 18 år.

Berusade personer

Du får inte sälja folköl till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Alternativa drycker

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.

Övriga regler

Du ska ha god ordning i butiken eller restaurangen och du får till exempel inte bjuda kunder på folköl.

Läs mer i alkohollagen (2010:1622)

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer folköl, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Om du saknar ett fungerande egenkontrollprogram kan du få en varning. Om du inte gör något åt problemet kan din verksamhet förbjudas att sälja folköl. Mer information om lagstiftning kan du få i alkohollagen (2010:1622) 5 kap 6 §.

Mall för egenkontrollprogram

Strängnäs kommun har en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. I slutet av dokumentet finns en lista där du fyller i namnen på alla anställda, samt uppgifter om när de blev informerade om gällande regler och rutiner. En kopia av ditt egenkontrollprogram ska du skicka med i din anmälan om att få sälja folköl.

Här kan du fylla i Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning:

Vad händer om du bryter mot lagen?

Om personalen bryter mot reglerna är du som personal och du som ägare ansvarig.

Förbud mot försäljning

Om du inte följer alkohollagens regler kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet är allvarligt eller om det upprepas kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader.

Böter eller fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, döms för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020