Folköl

För att få sälja eller servera folköl måste du anmäla detta till kommunen.

Det krävs inget tillstånd för att sälja eller servera folköl men man måste anmäla hanteringen till kommunen i förväg och det ställs krav på lokalerna.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Anmäl försäljning

Om du vill sälja folköl måste du anmäla försäljning till kommunen. Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan. Du får inte börja sälja folköl innan anmälan är gjord. Om du redan har ett serveringstillstånd behöver du inte anmäla folkölsförsäljning.

Du anmäler försäljning via vår e-tjänst.

Försäljning av folköl

För att få sälja folköl måste du vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och ett varierat matutbud ska kunna erbjudas. Med varierat matutbud menas att det måste finnas ett någorlunda stort urval mejerivaror, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker och frukt etc.

Servering av folköl

Om du vill servera folköl på ett matställe ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning. Lokalen måste också vara stadigvarande vilket betyder att en mobil anläggning inte får sälja folköl. För att få servera folköl måste du också servera mat under hela serveringstiden. Minimikravet för vad som anses vara mat är till exempel pizza, varmkorv, hamburgare, kebab eller skaldjur. Det ska också finnas ett sortiment av lättdrycker, exempelvis lättöl, läsk och vatten.

Avgifter och kostnader

Kommunen får ta ut en avgift för anmälan enligt självkostnadsprincipen. När du har skickat in din anmälan skickar kommunen ut en faktura på anmälningsavgiften.

Du faktureras också en årlig avgift som täcker kommunens kostnader i samband med tillsyn av din verksamhet. Timavgiften för 2024 är 1400 kr.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen över de verksamheter som säljer eller serverar folköl. Under tillsynen kontrolleras att försäljning sker i enlighet med de lagar och regler som finns.

En viktig del i tillsynen är rådgivning och information. Kommunen ska upplysa om gällande regler och ingripa vid överträdelser.

Vid tillsynsbesöket kontrollerar vi bland annat:

  • Att egenkontrollprogrammet är uppdaterat samt att rutiner i egenkontrollen följs.
  • Att ingen folköl säljs till personer under 18 år eller vid misstänkt langning.
  • Att ingen folköl säljs till personer som är märkbart berusade.
  • Att det finns ett tillräckligt stort matutbud.
  • Att det finns synliga 18 årsdekaler uppsatta.
  • Att det inte finns påträngande folkölsreklam i lokalen.
  • Exponering av folköl.
  • Utbildning av personal.

Ett tillsynsbesök avslutas med en dialog med tillståndshavaren eller personal på plats.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer folköl, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Om du saknar ett fungerande egenkontrollprogram kan du få en varning. Om du inte gör något åt problemet kan din verksamhet förbjudas att sälja folköl.

Mall för egenkontrollprogram

Strängnäs kommun har en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. I slutet av dokumentet finns en lista där du fyller i namnen på alla anställda, samt uppgifter om när de blev informerade om gällande regler och rutiner. En kopia av ditt egenkontrollprogram ska du skicka med i din anmälan om att få sälja folköl.

Här kan du fylla i egenkontrollprogram för folkölsförsäljning.

Mer information

Mer information om lagstiftningen kan du få i alkohollagen (2010:1622) 5 kap 6 §.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024