Kunskapsprovet

För att få serveringstillstånd måste minst hälften av de personer som har stort inflytande i rörelsen, och som ingår i det sökande bolaget, ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen.

Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov. Kunskapsprovet visar att du kan alkohollagen.

När din ansökan om serveringstillstånd kommit in till miljöenheten gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra provet. Vi kan göra undantag från skyldigheten att göra prov om du till exempel har gjort provet tidigare. I bekräftelsen som vi skickar ut på att vi mottagit ansökan, framgår det vilka som eventuellt måste genomgå kunskapsprovet.

Kunskapsprovet bokar du med alkoholinspektör och det är också hos oss som provet görs. Du ska ha med dig giltig legitimation vid provtillfället. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till miljöenheten. Du får inom några dagar veta ditt resultat av alkoholinspektören.

Så här går provet till

Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet och provet görs vid en dator. Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet. Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för provet är 90 minuter vid skriftligt prov och 120 vid muntligt prov och vid prov med tolk.

Du kan göra provet muntligt

Provet kan göras på svenska, engelska, franska eller arabiska. Om du inte kan något av de språk som proven finns på får du göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av dig själv. Om du kan styrka läs- eller skrivsvårigheter får du göra provet muntligt.

Du kan göra omprov

Du ska ges möjlighet till två omprov. Om du inte godkänns på provet kan det betyda att du får nej på din ansökan om serveringstillstånd.

Mer om vad som gäller för provet och hur det går till finns att läsa på Folkhälsomyndigheten.

Avgift för att göra provet

Du betalar för varje gång du gör provet, du får en faktura i efterhand. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om avgiften.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021