Provsmakning & kryddning

Kryddning av snaps

Du får krydda din egen snaps vid traditionella högtider. Men du måste anmäla det till miljöenheten först. Det gäller bara traditionell snaps vid till exempel julbord och motsvarande tillfällen. Shots och blandningar av andra spritdrycker räknas inte som snaps.

Du som har serveringstillstånd får krydda och servera egen snaps i din lokal om du anmält det i förväg till miljöenheten.

Provsmakning

Du måste ha serveringstillstånd när du arrangerar provsmakning. Det kan antingen vara ett stadigvarande tillstånd eller ett tillfälligt tillstånd. Tillståndet ska vara utfärdat av den kommun där du ska arrangera provsmakningen. Du måste ha beslutet på serveringstillståndet innan du anmäler en provsmakning till miljöenheten.

När du producerar själv

Du kan arrangera provsmakning av din egenproducerade alkoholdryck för allmänheten med ett särskilt tillstånd för provsmakning. Provsmakningen får bara gälla de egenproducerade dryckerna. Lokalen för provsmakningen ska ligga i anslutning till tillverkningsstället.

När du har serveringstillstånd för restaurang

Du som redan har ett serveringstillstånd för din restaurang måste skicka in en anmälan till kommunen när du ska arrangera en provsmakning.

Du som är godkänd partihandlare

Du som ansöker om ett särskilt serveringstillstånd för provsmakning ska uppfylla alla villkor som gäller för det stadigvarande tillståndet med undantag för kravet på att servera mat.

Regler för provsmakningen

Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat. Systembolagets modell för provning kan vara till hjälp när du ska bestämma mängd alkohol vid din provning.

Systembolagets modell för provning





Antal prov



Volym per prov (cl)



Maximal total mängd per person (cl)



Öl och vin



4–8



4



32



Starkvin



3-6



3



18



Spritdryck



3-6



0,5



3


Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Miljöenheten utreder din ansökan. Utredningstiden för ett stadigvarande tillstånd är vanligtvis cirka 60 dagar från det att ansökan är komplett. Motsvarande 30 dagar för ett tillfälligt tillstånd. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019