Söka serveringstillstånd

Här hittar du information om hur du går tillväga för att söka ett serveringstillstånd för att få servera och sälja alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap.

Olika typer av tillstånd

Det finns olika typer av tillstånd och vilket som är aktuellt för dig beror på vad för typ av verksamhet du ska bedriva. Följande tillstånd finns att söka:

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Ett stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare, så länge som verksamheten följer lagar och regler för alkoholservering och det inte sker några större förändringar av verksamheten.

Typer av tillstånd

Det finns olika typer av stadigvarande serveringstillstånd:

Tillstånd för servering till allmänheten

Om du ska öppna en restaurang eller liknande och vill servera alkohol till gästerna ska du ansöka om tillstånd för servering till allmänheten.

Tillstånd för servering till slutet sällskap

Om du har en lokal som kan bokas av slutna sällskap eller som bara är tillgänglig för medlemmar i en förening eller liknande, kan du ansöka om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap.

Tillstånd för catering till slutna sällskap

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap och vill servera alkoholdrycker behöver ansöka om stadigvarande serveringstillstånd. Om du har fått din ansökan om serveringstillstånd beviljad måste du också skicka en anmälan till Strängnäs kommun inför varje serveringstillfälle där alkohol ska serveras. Lokalen måste godkännas av oss i Strängnäs kommun ur brandsäkerhetssynpunkt innan serveringen kan äga rum.

Tillstånd för pausservering

Om du ska servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i samband med en föreställning kan du ansöka om tillstånd för pausservering. Då finns inget krav på att lagad måste serveras. Servering får dock endast ske under pauser i föreställningen i foajé till teater eller konsertlokal när publiken i huvudsak är över 20 år.

Tillstånd för provsmakning

Med provsmakning avses endast små mängder av olika produkter, motsvarande en matsked eller mindre. Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd får också erbjuda provsmakning. Provsmakningen får bara vara av samma sorts drycker och preparat som framgår av serveringstillståndet.

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd behöver inte ansöka om något särskilt tillstånd för provsmakning. Om du bara tänker ha provsmakning i din lokal måste du anmäla det innan provsmakningen äger rum. Om du har provsmakning och samtidigt har köket igång samt tillhandahåller och serverar mat behöver du inte anmäla provsmakningen. Du måste anmäla när du bara har provsmakning i lokalen. Är det provsmakning och servering av mat och dryck behöver ingen anmälan göras.

Du som tillverkar alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat från råvaror som produceras på en egen gård och som har ett stadigvarande serveringstillstånd, får erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna eller preparaten. Detta får du göra efter att du anmält det till kommunen.

Du som tillverkar alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat och inte har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning. Detta tillstånd innebär att du kan erbjuda provsmakning av de egentillverkade alkoholdryckerna eller de egentillverkade alkohol­drycks­liknande preparaten vid tillverkningsstället.

För att läsa mer om provsmakning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tillfälligt tillstånd för enstaka tillfälle

Om du vill servera alkohol vid ett enstaka tillfälle ska du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Evenemanget kan pågå under en eller flera dagar.

Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten. Allt som inte är ett slutet sällskap räknas som allmänheten. Det kan vara festivaler eller andra arrangemang där gästerna inte är kända på förhand, eller där en inbjudan har gått ut till allmänheten.

Tillfälligt tillstånd för provsmakning

Du som är partihandlare kan enskilt eller tillsammans med andra partihandlare ansöka om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning i kommunen där du vill att provsmakningen ska genomföras.

För att läsa mer om provsmakning på folkhälsomyndigheten, klicka här.

Om du uppfyller följande tre förutsättningar behöver du inte ett serveringstillstånd:

 1. Om det gäller ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 2. Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 3. Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Ansök om tillstånd

Se vår film som beskriver hur du söker serveringstillstånd. Du kan även klicka på de olika stegen nedan som beskriver hur processen för en ansökan går till.

Skicka in din ansökan om tillstånd

Du väljer själv om du vill ansöka digitalt via vår e-tjänst eller om du vill skriva ut en blankett och skicka in din ansökan per post.

Stadigvarande serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd

Serveringstillstånd till allmänheten vid tillfälligt arrangemang

Serveringstillstånd till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle

Komplettera din ansökan

Om du behöver komplettera din ansökan i efterhand kan du använda vår e-tjänst. Fyll i det referensnummer som du fick vid ansökan för att komplettera med ytterligare dokument,

Hur lång tid tar det?

Från det att din ansökan är komplett tar det cirka 60 dagar för stadigvarande serveringstillstånd och 30 dagar för tillfälliga serveringstillstånd. För att underlätta handläggningen av ditt ärende är det viktigt att du skickar in de handlingar som krävs för att ansökningsprocessen ska kunna påbörjas.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

När du söker stadigvarande tillstånd gör du det i ditt företags namn. Det kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en enskild firma eller en förening. När du söker tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap är det även möjligt för en privatperson att söka serveringstillstånd.

Personer som är betydelsefulla för bolaget med serveringstillstånd måste alltid anses lämpliga under hela den tid som bolaget har serveringstillstånd. Lämplig anses personer eller ett bolag vara om de följer lagarna. Som exempel får en ägare inte vara dömd för brott, ett bolag ska bland annat betala alla skatter och avgifter i tid.

Av dig som söker krävs

 • Att du fyllt 20 år.
 • Att du kan redovisa hur du finansierat verksamheten.
 • Att du genomför och klarar Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i alkohollagen.
 • Att du är personligt och ekonomiskt lämplig, det vill säga vara ekonomiskt skötsam.

Krav på serveringen

Beroende på hur serveringen går till gäller olika krav:

På serveringsstället krävs

 • Att det finns ett eget kök för tillagning av mat och att maten lagas på plats (Gäller inte tillfälliga tillstånd).
 • Att det finns ett varierat utbud av maträtter. (Gäller inte tillfälliga tillstånd).
 • Att det finns ett tillräckligt antal sittplatser för matservering.
 • Att lokalen är brandsäker.
 • Att serveringen inte orsakar problem för ordning och nykterhet eller medför risk för människors hälsa.

För slutet sällskap krävs

 • Att det erbjuds lagad mat.
 • Att det finns ett tillräckligt antal sittplatser för matservering.
 • Att lokalen är brandsäker.
 • Att serveringen inte orsakar problem för ordning och nykterhet eller medför risk för människors hälsa

För catering krävs

 • Att det finns ett kök för tillagning av mat.
 • Att lokalen som det ska cateras till anmäls och att den uppfyller brandsäkerhetskrav. (Brandsäkerhetskraven gäller dock inte i privata hem).
 • Att serveringen inte orsakar problem för ordning och nykterhet eller medför risk för människors hälsa

För pausservering krävs

 • Att serveringen sker under pausen i foajéer till teater- eller konsertlokal.
 • Att lokalen är brandsäker.

Observera att mat inte inte erbjudas i samband med pausservering.

Vad kostar det att söka serveringstillstånd?

Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter som ska gälla för ansökan och tillsyn. Kommunen tar ut ansöknings- och tillsynsavgifter i samband med serveringstillstånd enligt självkostnadsprincipen. Avgift för ansökan eller anmälan ska täcka kommunens kostnader för att kunna handlägga ditt ärende.

Det är olika kostnad beroende på vilket typ av tillstånd du ansöker om. När du har lämnat in din ansökan skickar kommunen ut en faktura på ansökningsavgiften. Den ska betalas oavsett om din ansökan beviljas eller avslås.

Här kan du ta del av taxan i sin helhet:

Kunskapsprov

Du som ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat behöver göra ett kunskapsprov. I de fall kunskapsprovet inte ingår i ansökningsavgiften kostar det 2800 kr per person. Avbokas inte provtillfället debiteras personen full avgift.

Kunskapsprovet är webbaserat och görs hos kommunen. Frågorna i kunskapsprovet fördelas på fyra områden. Dessa områden är alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering. För att bli godkänd krävs att du har 75 % rätt svar inom samtliga områden.

Om en förening eller företag ansöker om serveringstillstånd så är det personer i styrelsen som ska uppfylla kunskapskravet. Riktlinjen är att hälften av styrelsemedlemmarna med teckningsrätt ska göra provet.

Om du inte uppnår godkänt resultat vid första provtillfället har du rätt att göra två omprov. Detta innebär att du har maximalt tre försök att uppnå godkänt resultat. Kommunen kan inte bevilja ett serveringstillstånd innan du som sökande har avlagt ett godkänt resultat i kunskapsprovet.

För mer information kontaktar du kommunens alkoholinspektörer.

Anmäl dig till ett provtillfälle

Skicka först in din ansökan om serveringstillstånd. Kontakta sedan kommunen för att boka tid för prov. Mejla till tillstand@strangnas.se eller ring 0152-29100.

Mer information och förberedelser

Kunskapsprovet är framtaget av Folkhälsomyndigheten, och alltså likadant oavsett var i landet du bor och verkar. Läs mer om kunskapsprovet, hur du förbereder dig och hur provet går till på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Serveringsansvariga

Du som tillståndsinnehavare måste anmäla till kommunen vilka personer som utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker på serveringstället.

Den som är serveringsansvarig ska:

 • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen.
 • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift.
 • måste befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden.
 • vara minst 20 år gammal.

Övriga tillstånd

Provsmakning

Du måste ha serveringstillstånd när du arrangerar provsmakning. Det kan antingen vara ett stadigvarande tillstånd eller ett tillfälligt tillstånd. Tillståndet ska vara utfärdat av den kommun där du ska arrangera provsmakningen.

Du måste ha beslutet på serveringstillståndet innan du anmäler en provsmakning till miljöenheten. Om du ansöker och får beslut om provsmakningstillstånd under vissa dagar och tider så behöver du inte anmäla att du ska ha provsmakning dessa tider för det har du redan angett i ansökan.

Om du söker provsmakningstillstånd av egenproducerade drycker under den 1 november mellan kl. 14-16 och ansökan godkänns av miljöenheten så behöver du inte också anmäla det.

Du som redan har ett serveringstillstånd för din restaurang måste skicka in en anmälan till kommunen när du ska arrangera en provsmakning.

När du producerar själv

Du kan arrangera provsmakning av din egenproducerade alkoholdryck för allmänheten med ett särskilt tillstånd för provsmakning. Provsmakningen får bara gälla de egenproducerade dryckerna. Lokalen för provsmakningen ska ligga i anslutning till tillverkningsstället.

Du som är godkänd partihandlare

Du som ansöker om ett särskilt serveringstillstånd för provsmakning ska uppfylla alla villkor som gäller för det stadigvarande tillståndet med undantag för kravet på att servera mat.

Regler för provsmakningen

Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat. Systembolagets modell för provning kan vara till hjälp när du ska bestämma mängd alkohol vid din provning.

Kryddning av snaps

Du får krydda din egen snaps vid traditionella högtider. Men du måste anmäla det till miljöenheten först. Det gäller bara traditionell snaps vid till exempel julbord och motsvarande tillfällen. Shots och blandningar av andra spritdrycker räknas inte som snaps.

Du som har serveringstillstånd får krydda och servera egen snaps i din lokal om du anmält det i förväg till miljöenheten.

Anmäl provsmakning och kryddning

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2024