Tillsyn och rapportering

Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen över de verksamheter som har serveringstillstånd. Tillsyn görs för att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns.

Strängnäs kommuns tillsynsarbete består av yttre tillsyn, inre tillsyn och förebyggande tillsyn.

När vi gör en tillsyn på din restaurang skriver vi alltid ett tillsynsprotokoll. Du får sedan ett brev som berättar om du eventuella anmärkningar och brister.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär att kommunens alkoholinspektörer gör inspektioner på serveringsstället. Ibland gör vi tillsyn tillsammans med andra myndigheter som exempelvis Skatteverket, räddningstjänsten och polisen.

Vid den yttre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

  • Att man har en ansvarsfull alkoholservering
  • Att serveringsansvarig finns på plats
  • Att serveringstiderna följs
  • Att uteserveringen är tydligt avgränsad

Ett tillsynsbesök avslutas med en dialog med tillståndsinnehavaren eller någon serveringsansvarig person.

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att kommunen granskar sådant som du som tillståndsinnehavare är skyldig att sköta. Några exempel på inre tillsyn är:

  • Granskning av bokföring.
  • Att skatter och avgifter betalas.
  • Att det finns serveringsansvariga anmälda hos kommunen.

Kommunen samverkar ofta med andra myndigheter så som Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Kronofogdemyndigheten och Spelinspektionen.

Förebyggande tillsyn

Inom det förebyggande arbetet ryms en mängd olika aktiviteter. Det kan vara dialog med kommunens krögare och anordnande av utbildningen Ansvarsfull alkoholservering. Syftet är att stärka både kommunens arbete i frågan och att förebygga omedvetna och medvetna fel på serveringsställen.

Du som företagare kan, innan du startar upp din verksamhet, få hjälp med att göra rätt från början. Det gör du genom att boka ett så kallat dukat bord. Dukat bord är en kostnadsfri mötesform för dig som företagare att komma till ett första möte där tjänstepersoner från berörda myndigheter finns samlade vid ett och samma bord. Du kan naturligtvis få denna rådgivning även när du har ett serveringstillstånd och planerar för en förändring. Läs mer på sidan Dukat bord.

Strängnäs kommun arbetar enligt metoden ansvarsfull alkoholservering, AAS, som är ett viktigt verktyg för det lokala drogförebyggande arbetet och för ett narkotikafritt krogliv.

Arbetet sker genom samverkan och utbildningar för att stärka krögare och restaurangpersonal i frågor som har fokus på alkohol och narkotika i krogmiljö. Folkhälsomyndigheten står bakom utbildningen och den riktar sig till dig som arbetar inom restaurangbranschen.

Tillsammans kan vi minska våldet och skadorna som beror på att människor dricker sig för berusade eller använder narkotika på krogen. Därför samarbetar vi i Strängnäs kommun med polisen och restauranger som har serveringstillstånd.

Strängnäs kommun erbjuder varje år en tvådagars utbildning i enlighet med metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS).

Restaurangrapport

Alla som har ett serveringstillstånd ska varje år lämna in en restaurangrapport. Uppgifterna som du rapporterar in används av kommunen, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetningar. Restaurangrapporten utgör också underlag för kommunens beräkning av din årliga tillsynsavgift.

Vad ska rapporteras?

Det du ska rapportera in är bland annat vilka normalpriser du har på alkoholdrycker, olika typer av omsättning du har haft och inköpta volymer av alkoholdrycker.

Hur och när restaurangrapporten skickas in?

Strängnäs kommun skickar ut ett underlag per post till dig som du ska fylla i och skicka in. De uppgifter du fyller i ska omfatta redovisningsperioden 1 januari till och med 31 december. Restaurangrapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars året efter. Rapportering sker via Folkhälsomyndighetens e-tjänst. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023