Tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobaksvaror måste du ha ett tillstånd. Tillstånd söks hos Strängnäs kommun via vår e-tjänst.

Ska du sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare räcker det med en anmälan.

Tillståndet är knutet till ett försäljningsställe och kan gälla antingen tills vidare eller tillfälligt under en begränsad tidsperiod.

Riksdagen har beslutat om att införa ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 1 augusti 2022

Från och med 1 augusti kommer tobaksfria nikotinprodukter att regleras när det gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som redan gäller för tobaksvaror och e-cigaretter.

Här nedan hittar du en anmälningsblankett. Skriv ut denna, fyll in och skicka sedan in till Strängnäs kommun, antingen via post eller e-post till tillstand@strangnas.se. Har du frågor är du välkomen att även maila dessa till oss på samma epost-adress.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2022