Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla försäljning till kommunen.

En e-cigarett (elektronisk cigarett) är en produkt som kan användas för att konsumera nikotinånga via ett munstycke. Det spelar ingen roll om man inte har nikotin i e-cigaretten så länge den går att använda med nikotin. Även delar av e-cigaretten räknas, till exempel en ”patron" eller en ”tank”. Även om e-cigaretten säljs utan patron eller tank räknas det som en e-cigarett. En påfyllningsbehållare är en behållare som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en e-cigarett.

Anmäl försäljning av e-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla försäljningen till kommunen. Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan. Du får inte börja sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare innan anmälan är gjord.

Du anmäler försäljning enklast via vår e-tjänst.

Avgifter och kostnader

Kommunen får ta ut en avgift för anmälan enligt självkostnadsprincipen. När du har skickat in din anmälan skickar kommunen ut en faktura på anmälningsavgiften. Du faktureras också en årlig avgift som täcker kommunens kostnader i samband med tillsyn av din verksamhet. Timavgiften för 2024 är 1400 kr.

Säljer du även cigaretter, snus eller receptfria läkemedel kommer den årliga avgiften för e-cigaretter att slås ihop med tillsynsavgiften för tobak och receptfria läkemedel.

Alla prisuppgifter hittar du i Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel , 171 kB.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen över de verksamheter som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Under tillsynen kontrolleras att försäljning sker i enlighet med de lagar och regler som finns.

En viktig del i tillsynen är rådgivning och information. Kommunen ska upplysa om gällande regler och ingripa vid överträdelser.

  • Vid tillsynsbesöket kontrollerar vi bland annat:
  • Att egenkontrollprogrammet är uppdaterat samt att rutiner i egenkontrollen följs.
  • Att inga e-cigaretter eller påfyllningsbehållare säljs till personer under 18 år eller vid misstänkt langning.
  • Att produkterna är märkta enligt gällande lagstiftning.
  • Att det finns synliga 18 årsdekaler uppsatta.
  • Att det inte finns påträngande reklam i lokalen.
  • Utbildning av personal.

Ett tillsynsbesök avslutas med en dialog med tillståndshavaren eller personal på plats.

Mall för egenkontrollprogram

Strängnäs kommun har en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. I slutet av dokumentet finns en lista där du fyller i namnen på alla anställda, samt uppgifter om när de blev informerade om gällande regler och rutiner. En kopia av ditt egenkontrollprogram ska du skicka med i din anmälan om att få sälja folköl.

Här kan du fylla i egenkontrollprogram för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024