Tillsyn för tobak och e-cigaretter

Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen över de verksamheter som har tobaksförsäljningstillstånd. Under tillsynen kontrolleras att försäljning av tobak och liknande varor sker i enlighet med de lagar och regler som finns.

Strängnäs kommuns tillsynsarbete består av yttre tillsyn och inre tillsyn.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär att kommunens inspektörer besöker din verksamhet och genomför tillsyn. Ibland gör vi tillsyn tillsammans med andra myndigheter som exempelvis Skatteverket och polisen.

En viktig del i tillsynen är rådgivning och information. Kommunen ska upplysa om gällande regler och ingripa vid överträdelser.

Vid en yttre tillsyn kontrollerar vi bland annat:

  • Att egenkontrollprogrammet är uppdaterat samt att rutiner i egenkontrollen följs.
  • Att ingen tobak säljs till personer under 18 år eller vid misstänkt langning.
  • Att tobaksvarorna är märkta enligt gällande lagstiftning.
  • Att det finns synliga 18 årsdekaler uppsatta.
  • Att det inte finns påträngande reklam i lokalen.
  • Utbildning av personal.

Ett tillsynsbesök avslutas med en dialog med tillståndshavaren eller personal på plats.

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att kommunen granskar sådant som du som tillståndsinnehavare är skyldig att sköta. Några exempel på inre tillsyn är:

  • Granskning av bokföring.
  • Att skatter och avgifter betalas.
  • Att personer med betydande inflytande fortfarande är lämpliga.

Kommunen samverkar ofta med andra myndigheter så som Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023