Hygienlokaler

Om du vill driva en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling ska du anmäla detta till kommunens miljöenhet. Det gäller även solarier och bassängbad.

Anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing och tatuering.
 • Bassängbad som upplåts till allmänheten inomhus eller utomhus, som bubbelpool eller bassängbad.
 • Solarier.

Även verksamheter där det bedrivs undervisning i lokal, så som skolor, förskolor, öppna förskolor och fritidshem omfattas av krav på anmälan och tillsyn.

Så anmäler du

Anmälan ska göras minst sex veckor innan du startar eller arrangerar en anmälningspliktig verksamhet.

 1. Skicka in din ansökan (se blanketter nedan).
 2. Ditt ärende handläggs av kommunens miljöenhet.
 3. Du får besked av en handläggare när ditt ärende är hanterat.

Hygienisk behandling

Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling som använder stickande och skärande verktyg med risk för blodsmitta måste anmäla din verksamhet till kommunens miljöenhet.

Här är exempel på verksamheter med hygienisk behandling:

 • Fotvård
 • Tatuering
 • Öronhåltagare
 • Akupunktur
 • Microneedling
 • Solarier
 • Barberare, frisörer, manikyr och pedikyr som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap.

Bassängbad

Du som driver en verksamhet som erbjuder bassäng som är upplåts till allmänheten ska anmäla det till miljöenheten.

Solarium

Du som driver en verksamhet som erbjuder solarium ska anmäla det till miljöenheten.

Skola och förskola

Du som driver en förskola eller skola behöver anmäla det till miljöenheten.

Avgifter och tillsyn på verksamheter inom hälsoskydd

För anmälan tar kommunen ut en avgift. Anmälningsavgiften tas ut i samband med anmälan. Anmälningsavgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet du startar:

 • Hygieniska verksamheter: 3 timmar=3285 kr i avgift.
 • Skola eller förskola: 6 timmar= 6570 kr i avgift.
 • Bassängbad: 12 timmar= 13 140 kr i avgift.

Tillsynsavgift

Miljöenheten gör regelbunden tillsyn för att kontrollera din anmälningspliktiga verksamhet. För tillsynen efterhandsdebiteras verksamheten för den nedlagda tiden. Tillsynsavgiften varierar beroende på typ av verksamhet och vilka risker som verksamheten utgör för hälsa eller miljön. Avgiften ska täcka miljöenhetens arbete med tillsynen.

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, förberedelsearbete, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter.

Egenkontroll

Alla verksamheter med anmälningsplikt ska bedriva egenkontroll.
Den kan till exempel handla om ansvarsfördelning, hygienkrav, städrutiner, avfallshantering, kontroll av utrustning och listning av de kemiska produkter som används i verksamheten.

Egenkontrollen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i lokalen. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd och vägledning om egenkontroll.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019