Serveringstillstånd av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten, ansök

Fyll i ord, separerade med mellanslag, som skall kunna ge träff vid sökning med inte synas.

Extra sökord som inte skall synas