Andra webbplatser

Fredagslunch - Roggebiblioteket 50 år

Den 2 december 1968 blev Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek en den av kungliga biblioteket.

Samlingarna återfördes därmed till den gamla gymnasiebyggnaden Roggeborgen och fick ett nytt namn: Roggebiblioteket. Roggebibliotekets samlingar spänner över sju århundraden. Samlingen rymmer cirka 70 000 titlar med stor ämnesmässig spridning. Teologi, naturvetenskap och de klassiska författarna är stora fack. I samlingarna finns också medeltida pergamentsbrev, handskrifter av skiftande slag, musikalier, kartor och brev.
Jubileet uppmärksammas med antologin Böckerna i borgen, som tar upp såväl delsamlingar som enskilda verk i biblioteket. Redaktörerna Elin Andersson och Emil Stenback presenterar boken och berättar om boksamlingens fascinerande historia.

Datum: 2018-12-07
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Kulturhuset Multeum
Biljettinformation:Fri Entré
Arrangör: Kulturhuset Multeum
Kontaktuppgifter: 0152-296 82
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018