Regler för Strängnäs kommuns evenemangskalender

Evenemangen i Strängnäs kommuns evenemangskalender publiceras enligt våra regler nedan.

 • Evenemanget ska äga rum i Strängnäs kommun. Vissa undantag finns av traditionellt geografiska skäl som till exempel Skottvångs gruva.
 • Evenemanget ska ha en tydlig arrangör som är ansvarig för evenemanget och som kan kontaktas av allmänhet eller myndighet. Varje arrangör är ansvarig för marknadsföringen av sitt evenemang i evenemangskalendern.
 • Strängnäs kommun granskar inskickade tips innan de godkänns för publicering. Strängnäs kommun har rätt att neka evenemang, göra justeringar i inskickad text eller bild och ändra valda kategorier.
 • Vi ser helst att du skickar in en bild utan text, alltså hellre ett foto än en affisch. All information om evenemanget lämnas i formuläret och därför blir det dubbelinformation om du laddar upp en affisch med text om evenemanget. Bifoga hellre ett foto t ex på artisten, föredragshållaren eller en bild på något som kan förknippas med temat för evenemanget. Tänk också på dataskyddsförordningen GDPR.
 • Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper. Evenemang som kan upplevas kränkande eller diskriminerande för individer eller samhällsgrupper publiceras inte.
 • Evenemang ska vara öppna för allmänheten och får inte vara politiska möten, innehålla politiska budskap eller sådant som strider mot lagar eller på annat sätt är olämpliga. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgräns för barn är däremot tillåtet.
 • Ett evenemang ska, till skillnad från löpande verksamhet, alltid innehålla datum och klockslag. Exempel: ett galleri som håller öppet varje helg är inte ett evenemang, men en vernissage som hålls ett speciellt datum är godkänt som evenemang.
 • Evenemanget ska tydligt skilja sig från arrangörens löpande verksamhet. Exempelvis kurser och utbildningar som tillhör arrangörens löpande verksamhet publiceras därför inte. Inte heller variationer på vanlig verksamhet, som till exempel julbord, brunch eller logipaket publiceras som evenemang.
 • Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just evenemanget i sig är inte godkänt, exempelvis en rea eller en butik som bjuder på fika eller anordnar utbildning under en helg i syfte att locka fler kunder. Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet.
 • Evenemangskalendern är religiöst och politiskt obunden, därför publiceras inte evenemang med religiösa budskap eller som arrangeras av eller tillsammans med politiska partier eller förbund. Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte.
 • Strängnäs kommun avgör om evenemanget bryter mot någon punkt i denna policy och därför inte bör publiceras.
Vid frågor om reglerna kontakta oss: evkalender@strangnas.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2020