Information om Prästkragen 16 intill Tosteröskolan

Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat tillfälligt bygglov för fastigheten Prästkragen 16 intill Tosteröskolan. Det finns en plan på att bygga om fastigheten till ett boende för ensamkommande barn.

Många frågor har ställts och därför vill Strängnäs kommun klargöra vad som görs just nu för att skapa större tydlighet i frågan.

På onsdagseftermiddagen deltog tjänstepersoner i ett möte med skolans personal.

Under torsdagen har kommunens barnombudsman besökt klasserna på skolan och lyssnat på barnen. Under torsdagskvällen kommer tjänstepersoner från kommunen att delta vid ett möte med föräldrarna på Tosteröskolan.

På fredag morgon kommer en föräldragrupp att träffa representanter för Strängnäs kommun.

Inom kort kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte där vi kommer att berätta om verksamheten på ett boende för ensamkommande barn. Där deltar personal från kommunens andra boenden för ensamkommande barn.

Berörda barn, föräldrar och personal kommer att hållas löpande informerade om vad som händer.

Kontaktperson Arne Rutgersson, 0152-291 45

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2018