Svar om HVB-hem för ensamkommande barn

Just nu får Strängnäs kommun många frågor om planerade HVB-hem för ensamkommande barn, och här besvarar vi några av dem.

Kommunen har ett uppdrag från staten att skaffa boende till ensamkommande barn. Vi har upphandlat en entreprenör för uppdraget, Frösunda Omsorg AB.

För tillfället har Frösunda tre boenden i Strängnäs men behöver fler eftersom kommunen ska ta emot fler ensamkommande barn. Kommunen har inventerat fastigheter som kan bli lämpliga som bostäder. Strängnäs Fastighetsbolag AB (SFAB) har två fastigheter, Bergmannen 13 i Åkers Styckebruk och Prästkragen 16 på Tosterö som vi nu jobbar vidare med.

Läs mer: Frågor och svar om HVB-hem för ensamkommande barn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2018