Arrendeavtalet med Promarina kan upphävas

Kommunstyrelsen föreslår att Strängnäs kommun och Promarina ska upphäva arrendeavtalet om driften av kommunens gäst- och småbåtshamnar i centrala Mariefred och Strängnäs.

Arrendeavtalet mellan kommunen och Promarina tecknades 2009.

– Då fanns det ambitioner från bägge håll att utveckla hamnarna i kommunen. Men utfallet blev inte vad vi önskat, det är ingen hemlighet, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M).

Överenskommelsen innebär att kommunen ska betala 6,1 miljoner kronor till Promarina i ersättning för de tillgångar som kommunen tar över.

Enligt förslaget ska teknik- och servicenämnden få i uppdraget att tillsvidare driva gäst- och småbåtshamnarna i Mariefred, Västerviken, Visholmsviken och Nabbviken från och med säsongen 2016.

– Mälaren är Strängnäs kommuns viktigaste tillgång. Vår kommun har 44 mil strandlinje. Nu tar vi ett viktigt steg mot att ta vara på vårt läge vid Mälaren på ett bättre sätt, säger Jacob Högfeldt.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid ett extra sammanträde den 10 februari och föreslog kommunfullmäktige att godkänna avtalsförslaget. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan den 29 februari.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2018