Efterfrågad färgsortering påbörjas nu i kommunhuset

Idag fredag börjar vi placera ut sorteringsskåp i kommunhuset. Målsättningen är att det ska finnas möjlighet att sortera avfallet i alla personalrum efterhand under våren 2016, som ett led i kommunens avfallsplan.

I skåpen finns fyra indelningar för matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar. Övrigt avfall sorteras separat och kopieringspapper, tidningar, kontorskartong och liknande förpackningar fortsätter vi sortera som tidigare. Avfallet sorteras efter färg i den optiska anläggningen i Eskilstuna för att återvinnas.

Färgsorteringen i kommunhuset är en del i teknik- och servicekontorets och SEVAB:s arbete med att uppfylla kommunens avfallsplan och något som många medarbetare efterfrågat.

Vår förhoppning är att alla försöker sortera sitt avfall så bra som möjligt till nytta för vår miljö och kommande generationer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2018