• Startsida
  • / Nyheter
  • / Fler tågavgångar och nytt reskort ökar tillgängligheten till och från vår kommun

Fler tågavgångar och nytt reskort ökar tillgängligheten till och från vår kommun

Nu finns ett nytt trafikavtal för regionaltågstrafiken i Mälardalen. De regionalt kollektivtrafikansvariga har tidigare beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med mer trafik, nya biljetter och nya tåg.

Den nya tågtrafiken ska byggas upp successivt från år 2017 när också citybanan under Stockholm tas i bruk. Nya priser för tågpendlare väntas mot slutet av 2017. Uppdraget att genomföra trafiken har lämnats till det gemensamt ägda bolaget MÄLAB, som också svarar för avtalen med SJ om dagens trafik.

Redan i december 2017 beräknas ytterligare två avgångar mellan Strängnäs-Stockholm på morgonen och två avgångar på eftermiddagen. Tågtrafiken kommer sedan att nå sin fulla kapacitet då dubbelspårsutbyggnaden förbi Strängnäs är klar under 2018, vilket resulterar i halvtimmestrafik under rusningstid.

– Detta ger möjligheter till att utveckla vår kommun ytterligare. Med en bättre kommunikation skapas förutsättningar för expansion och inflyttning. Vi vill även vara en hållbar kommun och med invånarnyttan i fokus ger tätare avgångar, en större flexibilitet i det dagliga livet, säger Monica Lindell Rylén, kommunalråd (S).

Nya priser för tågpendlare väntas mot slutet av 2017. Det nya reskortet gäller för både tåg, buss och tunnelbana. Prismodellen innebär att den som pendlar från Strängnäs får en lägre månadskostnad samt får SL-kortet och anslutande bussresor på köpet. Biljetter till reducerat pris finns för ungdomar under 20 år samt studenter.

Genom en gemensam prissättning, sortiment, kundservice och försäljning, skapas bättre förutsättningar för att kunna ge resenärerna bästa tänkbara förutsättningar till ett resande med kollektivtrafik.

Detta har varit ett pågående projekt där kommunerna och landstingen i Mälardalen har jobbat för att förenkla resandet i regionen. Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M), har för Strängnäs kommuns räkning varit med och fattat beslut om de nya prisnivåerna.

– Det här är ett stort positivt steg för att öka tillgängligheten till och från vår kommun. Det är ett oerhört framsteg inte minst för våra många in- och utpendlare, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2018