Är du anhörig eller god man till en person med en funktionsnedsättning

Välkommen till en informationskväll där vi berättar om vår verksamhet och där du som anhörig/god man har möjlighet att ställa frågor och komma med förslag eller synpunkter.

Vi presenterar verksamhetens olika delar samt visar och berättar om hur vi praktiskt arbetar med pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, genomförandeplaner, delaktighetsmodellen, anhörigstöd med mera.

Datum: Onsdagen den 1 juni

Tid: 18:00-20:30

Plats: Paulinska salen (Paulinska skolan), Kristinavägen, Strängnäs

Anmälan: 0152-295 58 eller E-post: anhorigcentrum@strangnas.se

Vi behöver din anmälan senast 20 maj.

Arbetstagare från Café Järpen kommer under kvällen att sälja fika.

Välkomna!


Carina Lundstedt, verksamhetschef
C
arola Nordebrink, anhörigkonsulent
och ö
vrig personal från verksamheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018