Sök pengar för idéer genom Leader Södermanland

Har du en projektidé som du tror kan passa in under leadermetoden och som kan leda till nya arbetstillfällen, produkter eller tjänster på landsbygden? Då har du möjlighet att söka företags- och projektstöd via Leader Södermanland. De kan ge dig möjlighet att utveckla ditt företag på landsbygden eller området där du bor.

Leader är en metod inom EU för lokalt ledd utveckling av landsbygden, med undantag av tätorterna i området. Leader Södermanland är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att gemensamt arbeta för landsbygdsutveckling.

Grundläggande för leadermetoden är att det är de boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område, i form av: tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Föreningen är öppen för alla boende och verksamma inom det geografiska området. Viktigt är att man tillsammans söker projektmedel för att kunna genomföra gemensamma lokala utvecklingsprojekt.

Vi kommer gärna till er förening, intressegrupp eller företag för samtal om hur ni kan jobba vidare med en projektansökan för att driva utvecklingen av landsbygden framåt.

Kontakta Gunilla Malm näringslivsutvecklare, telefon 0152-291 60 eller e-post gunilla.malm@strangnas.se

Mer information om Leader Södermanland

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2018