• Startsida
  • / Nyheter
  • / Avsiktsförklaring ska stimulera till utbyggnad av bredband

Avsiktsförklaring ska stimulera till utbyggnad av bredband

Strängnäs har som första kommun i länet anslutit sig till den avsiktsförklaring som Länsstyrelsen och Regionförbundet i Södermanland tecknat med Telia för att stimulera utbyggnaden av bredband.

Strängnäs kommun bidrar sedan en tid tillbaka till fiberutbyggnaden via kommunens engagemang i stadsnätsoperatören Fibra. För att fortast möjligt nå målet att alla kommuninvånare ska ha tillgång till bra fast och mobilt bredband behöver Strängnäs kommun även samverka med andra nätbyggare.

– De krafttag som nu behövs för att möta våra medborgares bredbandsbehov överstiger vad vi mäktar med på egen hand. Vi har många medborgare som väntar otåligt på fiber och mycket återstår att bygga ut av kommunens fiberinfrastruktur. Det känns därför roligt att vi genom detta får en närmare samverkan med Telia - den aktör som investerar allra mest, säger Magnus Stuart (M), tf kommunstyrelseordförande.

Som ett led i arbetet med att göra Strängnäs attraktivt för fiberinvesteringar förtydligas även markavtalen så att de senaste och mest kostnadseffektiva metoderna för att bygga ut fiber kan användas.

– Det är viktigt att vi undanröjer de hinder som står i vägen, det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att bygga fiber i Strängnäs. Vi hoppas att fler av Sörmlandskommunerna ska följa vårt exempel för tillsammans och med bra villkor gör vi hela region än mer attraktiv för fiberinvesteringar, säger Magnus Stuart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2018