Ny gång- och cykelbana på Järnvägsgatan

Teknik- och servicekontoret inleder inom kort arbetet med att renovera delar av Järnvägsgatan. Arbetet startar vecka 45 och fortsätter under år 2017, med eventuell vinteruppehåll.