Kvalitetsstämpel på Thomasgymnasiet

Teknikcollege på nationell nivå har certifierat Thomasgymnasiets teknik- och elprogram. Skolan ingår nu i Teknikcollege Mälardalen, ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Strängnäs kommun.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar på initiativ av Industrirådet, som består av bland annat Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Syftet med Teknikcollege är att kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

– Det här är mycket positivt för våra elever på Teknik- och El- & Energiprogrammen. I ett större sammanhang inte bara en utbildningssatsning, utan även en satsning på att förbättra företagsklimatet och ett sätt att säkra framtida rekryteringsbehov, som vi nu gör tillsammans med den regionala styrgruppen för Teknikcollege Mälardalen. Att utveckla utbildningen mot de 10 uppsatta kvalitetskriterierna, är en stor utmaning, säger Anna Zachrisson, rektor på Thomasgymnasiet i Strängnäs kommun.

I den lokala styrgruppen, där Jens Persson, Solö Industri, är ordförande (tidigare kommunalråd i Strängnäs), ingår även EEPAB, Leine & Linde och Union Electric Åkers. Skolan har många fler samarbetsföretag, där eleverna gör den arbetsplatsförlagda delen av sin utbildning. Dessa företag kommer också att involveras i utvecklingsarbetet.

– Det här är en win-win-situation där våra elever kommer väl rustade ut i yrkeslivet och där näringslivet får den kompetens de efterfrågar, säger Anna Zachrisson.


Klicka på länken för att läsa mer om vilka kriterier som krävs för att bli certifierad av Teknikcollege.
http://www.teknikcollege.se/om-teknikcollege/hur-skapas-ett-teknikcollege/

Klicka på länken för att läsa mer om Strängnäs kommuns förbättringsarbete för företagsklimatet.
www.strangnas.se/topp50-2017

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018