Vill du veta hur Strängnäs kommun utvecklas?

Vill du ta del av hur Strängnäs kommuns kvalitet och effektivitet
utvecklas eller jämföra med andra kommuner?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en undersökning av
Sveriges kommuners kvalitet och effektivitet. Undersökningen heter
kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Här kan du ta del av Strängnäs kommuns resultat i undersökningen
Kommuners kvalitet i korthet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2018