Barnens chans att påverka

Här i Strängnäs kommun får barnen vara med och påverka!
Strängnäs kommun låter ofta barn och ungdomar vara med och påverka i frågor som rör byggande och utvecklingen av kommunen. Ofta är det skolornas elevråd som deltar. Det här är ett par aktuella exempel på det där elevråden med andra elever från fyra olika skolor har chansen att påverka genom anordnade möten då det pratas och diskuteras för fullt!

Barnen fick vara med och planera för ett nytt motionsspår i Stavlund på Tosterö och även fundera på utformningen av en ny lekplats vid kvarteret Kungsfiskaren (Björkvägen/Blot Svens gata).

En grupp från Karinslundskolan och Karlavagnen fick hänga med Jörgen Altin, från mark- och exploatering, på en promenad i skogen för att diskutera idéer och vilken slags utrustning barnen skulle vilja ha längs spåret. Ett förslag var att det skulle finnas en skylt för att visa vart man är och hur långt spåret är. En grillplats samt utplacerade bänkar var två andra toppenförslag.

I kvarteret Kungsfiskaren ska det byggas bostäder, vilket betyder att den befintliga lekplatsen försvinner. Här fick då barn från Roggeskolan och Finningeskolan chansen att undersöka området för att försöka komma på en lösning till problemet. Vid undersökningen lade de märke till skogskullen bredvid och funderade på hur den skulle kunna användas genom att ta hjälp av sina skolkamrater. Alla fick ge förslag på vad de skulle vilja leka med i området och listan med prioriterade önskemål skickades till Stina Norrbom. Under nästa möte fick barnen olika förslag på attraktioner från listan de skrivit som de sedan fick rösta på vilken eller vilka de tyckte bäst om. Slutligen får barnen ta del av arkitektens förslag på hur skogskullen kan användas som lekplats!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2018