• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kommunens arbete med bredband uppmärksammas i Almedalen

Kommunens arbete med bredband uppmärksammas i Almedalen

Telia lyfter fram Strängnäs kommun i sin rapport om fiber som de delar ut under Almedalsveckan. Enligt rapporten är arbetet ett lysande exempel, som resulterat i stora kostnadsbesparingar och investeringar inom fiberutbyggnad.

2016 visade en undersökning att invånarna i Strängnäs (och Gnesta) var minst nöjda med sitt fasta bredband av alla kommuner i Sörmland. Anledningen till att det byggts så lite fiber visade sig vara att villkoren för utbyggnad på kommunal mark var väldigt oattraktiva.

De gamla villkoren för grävning och asfaltering bidrog till att fiberutbyggnaden blev onödigt dyr. Kommunen hade, som så många andra, inte uppmärksammat nya och effektivare metoder.

Ett internt projekt "Effektivare Fiberprocess” initierades, där chefer och representanter från kommunens olika verksamheter ingick. Två mål togs fram inom projektet:
1. Smidigare administrativ hantering, då utbyggnaden skulle innebära omfattande nybyggnadsprojekt med många olika aktörer.
2. Strängnäs skulle bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner för fiberinvesterare, vilket betydde att man behövde göra det så enkelt som möjligt att investera.

¬Det var viktigt att driva detta som ett tvärfunktionellt projekt och samtidigt få med sig ledningen som kunde ta de avgörande besluten, säger Göran Hedström, tillförordnad bredbandsstrateg i kommunen.

Vinster med förnyade kommun-avtal för fiberutbyggnad
De nya villkoren bidrog till att kostnaderna för fibreringen minskades enormt. Detta ledde i sin tur till att även målet att bli en attraktiv kommun att bygga fiber i uppnåddes.

• Fiberinvesteringarna har ökat med hela 350 procent sedan förra året - från 10 miljoner 2016 till 45 miljoner kronor 2017.
• 40 procent lägre kostnader för grävning och återställning
• 60 procent lägre kostnader där den nya grävmetoden spårfräsning kan användas
• 50 procent fler invånare i Strängnäs kommun kan nu få fiber.

– Utbyggnaden av fiberinfrastruktur är en ödesfråga för möjligheten att bo, leva och verka idag. Det är nu som fibertåget går och för att vi ska få en så snabb och säker utbyggnad som möjligt ska det vara enkelt och kostnadseffektivt att bygga fiber i Strängnäs kommun. Vi hoppas att fler av Sörmlandskommunerna ska följa vårt exempel, för tillsammans och med bra villkor, gör vi hela regionen än mer attraktiv för fiberinvesteringar, säger Jacob Högfeldt kommunstyrelsens ordförande (M).

Kunskap att föra vidare
För att hjälpa andra kommuner att uppnå liknande framgång har avtalen gjorts tillgängliga för andra kommuner i syfte att vara en "best practice -mall.

Vad händer framöver?
Kommunen kommer nu påbörja arbetet med att utveckla den mobila bredbandsinfrastrukturen, så att alla kan mobilsurfa utan problem i hela kommunen. Arbetet förväntas bli färdigt våren 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2018