"Rätt fart i staden"

Strängnäs kommun har i samarbete med NTF genomfört utredningen ”Rätt fart i staden” i Mariefred, som är en översyn av trafiksituationen med tyngdpunkt på att anpassa hastigheten i förhållande till gatumiljön.

Målet med utredningen är bland annat att:

  • Stärka stadens karaktär genom att hastigheterna anpassas till gaturummens anspråk
  • Balansera tillgängligheten för bland annat biltrafik, cyklister och gående på väg där hastigheten tydliggör hur de olika trafiknäten är avsedda att användas
  • Öka tryggheten genom att samspel, närvaro och ett lagom tempo skapas i olika delar av trafiksystemet
  • Höja trafiksäkerheten där hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål
  • Reducera miljöbelastning genom att de nya hastigheterna medför jämnare trafikrytm och bättre konkurrensvillkor för oskyddade trafikanter
  • Tydliggöra kopplingen mellan vägens utformning och önskvärd hastighet.

Till följd av denna utredning så genomförs just nu etapp 1, då större delen av Mariefreds gator kommer att få ny högsta tillåtna hastighet, 30 km/tim. Första området där ny hastighet införs är området Slottsbrinken. Omskyltning är utförd och trafikföreskriften gäller från och med 1 augusti.

Övriga områden i Mariefred kommer att skyltas om efter semesterperioden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2018