Tyck till om framtidens skola – besvara vår enkät

Hur skapar vi den bästa skolan för våra barn och ungdomar? Den frågan är utgångspunkten för den utredning som under hösten ska se över hur skolorganisationen i Strängnäs kommun kan bli bättre.

Genom att skapa en effektivare organisation kan resurser frigöras som istället kan läggas på att skapa en bättre och mer inkluderande lärmiljö för eleverna.
- Vi vill ge alla barn och elever möjligheten att uppnå målen och samtidigt höja nivån på lärmiljön i det kommunala skolsystemet, säger kommunens utbildningschef Tony Lööw.

Under utredningen kommer dialogsamtal att hållas med elever, föräldrar och personal inom grundskoleverksamheten. I analysfasen kommer det även att genomföras fokusgrupper med övriga berörda parter, t ex ungdomsrådet, elevhälsan och fackliga representanter.

Välkommen på dialogmöte

Men vi vill även veta vad du som invånare tycker om skolan i Strängnäs kommun. Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vad behöver vi förändra? Hur skapar vi en lärmiljö så att varje elev kan nå de uppsatta målen?

Därför bjuder vi in dig att delta i öppna dialogmöte den 7 september och 12 september.

Datum: torsdagen 7 september kl 18-19
Plats: Paulinska skolans aula i Strängnäs

Datum: tisdagen 12 september kl 18-19
Plats: Biohuset i Mariefred

Under en timme kommer du att få delta i ett rundabordssamtal om framtidens skola.

Svara på vår enkät om framtidens skola

Kan du inte delta på något av dialogmötena? Då kan du istället skicka in dina synpunkter via vår enkät här på strangnas.se.

De förslag som framkommer i utredningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i slutet av oktober, som då beslutar hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Mer läsning om utredningen

strangnas.se/skolstruktur kan du läsa mer om den pågående utredningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018