Tyck till om förslaget till vattenplan

Vattenplanen skall vara en tydlig vägvisare för Strängnäs kommun och säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås i den fysiska planeringen. Remissperioden pågår till 20 november.

Läs mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018