Svar på återremissen av skolstrukturutredningen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 återremitterades förslaget till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö till kommunstyrelsen, som i sin tur remitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning.

Vid sammanträdet beslutade kommunfullmäktige om en minoritetsåterremiss av ärendet och frågan har nu utretts ytterligare av förvaltningens tjänstemän. Inför barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens sammanträden har utbildningskontoret tagit fram svar på de frågor som oppositionen ställde i minoritetsåterremissen. Du kan ta del av handlingarna i ärendet här , 3 MB..

Förslaget till ny skolstruktur kommer att behandlas på nytt på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari, på kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari och på kommunfullmäktige den 26 februari.

Frågan om folkomröstning

Vid sammanträdet den 18 december beslutade kommunfullmäktige också att ett ärende om folkomröstning får väckas, med anledning av det folkinitiativ till folkomröstning gällande ny skolstruktur som inlämnats till fullmäktige. Ärendet remitterades till valnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning. Frågan om en eventuell folkomröstning kommer att behandlas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari och på valnämnden den 24 januari för att senare hanteras i kommunstyrelsen den 31 januari och på kommunfullmäktige den 26 februari. Du kan ta del av tjänsteutlåtandet avseende folkomröstningen , 712 kB.. Du kan även ta del av valnämndens handlingar i ärendet , 646 kB..

All information om utredningen och förslaget till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö hittar du på strangnas.se/skolstruktur.

Skolvalet till höstterminen 2018
Med anledning av den pågående utredningen kommer valet till grundskolan att skjutas fram. Perioden för skolval till kommunala grundskolor till höstterminen 2018 är preliminärt den 5 mars till 18 mars 2018. Du kan läsa mer om skolvalet på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018