Vad händer på kommunfullmäktige den 26 mars?

Den 26 mars är det dags för kommunfullmäktige att sammanträda. Här kan du se vilka ärenden som kommer tas upp, samt tid och plats för mötet.

Tid: Måndagen den 26 mars klockan 17:30

Plats: Paulinska salen, ingång från Bondegatan i Strängnäs

Här är två ärenden som kommer att behandlas:

  • Beslut om antagande av detaljplan för "Gripsholms backar", Mariefred
  • Avgifter för färdtjänst avseende barn och unga i Strängnäs kommun

Inför mötet kan du ta del av kallelsen samt alla handlingar.

Mötet är offentligt och alla är välkomna att följa mötet från åhörarplats. Du kan också välja att följa webbtv-sändningen via din dator, surfplatta eller smartphone. Här hittar du länken till sändningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018