Satsning på nya aktivitetsplatser i Åkers styckebruk

Arbetet med naturgymmet, hinderbanan och cykelcrossbanan som påbörjades i höstas ska färdigställas nu i vår. Kommunens fritidsenhet kommer att rusta upp området efter vintern och lägga ut träflis på området. Invigning planeras ske i slutet av april eller i början av maj. Intill naturgymmet finns också en parkeringsyta som vi planerar att förvandla till en liten skatepark under sommaren. Vi ser fram emot att området snart blir ett populärt ställe för aktivitetssugna i alla åldrar - håll utkik!

Under vecka 14 kommer kiosken som finns på Bruksvallen IP att rivas. På platsen kommer istället ett kallgarage att byggas. Inför hösten kommer också service- och omklädningsbyggnaden vid Bruksvallens IP att få sig en uppfräschning, då taken kommer att läggas om och hängrännor och stuprör byts ut. Idrottsplatsen är då redo för nya stordåd!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018