• Startsida
  • / Nyheter
  • / Sörmland ett av landets bästa län på fiber och bredband

Sörmland ett av landets bästa län på fiber och bredband

Hela 75% av hushållen i Sörmland hade tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med 4,49%. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

För Strängnäs kommun var siffran 63%, en tillväxt med 4,7%. I Strängnäs tätort är andelen med fiber 72,3% men på landsbygden endast 11,7%. Utmaningen för kommunen är således att tillhandahålla fiber/snabbt bredband även för dessa delar. Redan under 2019 planerar Telia att påbörja arbetet med att nedmontera telestationerna på landsbygden i Strängnäs.

- Bra bredband är en förutsättning för att alla i Strängnäs kommun ska kunna leva och verka i ett allt mer digitalt samhälle. Vi kan se att de åtgärder som vi har vidtagit för att stimulera bredbandsutbyggnaden börjar få effekt och att utbyggnaden i år kommer att bli ännu bättre, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland de övriga kommunerna i länet är siffrorna för bredbandsutbyggnad allt från 54% (Gnesta) upp till 81% (Oxelösund). Snittet för riket är 72%. Vingåkers kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband i kommunen med 20 procent.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi
Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025---en-bredbandsstrategi

Sörmland har två regionala bredbandssamordnare, Göran Wide goran.wide@region.sormland och Jan Petersson jan.petersson@lansstyrelsen.se samt Viking Jonsson, ordförande på Regionförbundet Sörmland, som också svarar för Regeringens uppdrag att övergripande samordna bredbandsfrågorna i länet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018