Nu är skräpjakten på gång igen

Varje vår samarbetar Strängnäs kommun med stiftelsen Håll Sverige Rent som arrangerar aktion mot nedskräpning. I år har 4255 personer anmält sig mot förra årets 3700. Under vecka 17 ska barn plocka skräp i den offentliga miljön runt sina förskolor/skolor i Strängnäs kommun. Även kommunens personal från teknik- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret kommer att genomföra skräpplockaraktiviteter i sin närmiljö.

De negativa effekterna av nedskräpning är många– konsekvenserna är miljömässiga, sociala och ekonomiska. Nedskräpning skapar otrivsamma och otrygga miljöer och kan skada djur och människor. Den ställer också till problem för exempelvis friluftsliv och turistnäring. Studier visar att nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral som leder till ytterligare nedskräpning och andra kostsamma problem som till exempel skadegörelse.

Genom att plocka skräp uppmärksammas inte bara skräpet på ett nytt sätt, vi visar också för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. Aktiviteter som skräpplockardagarna där även skolbarn deltar är viktiga satsningar ur en strategisk synpunkt, eftersom målet är att hitta långsiktigt hållbara åtgärder för att förebygga nedskräpningen.

Genom kommunens medverkan i kampanjen får vi inte bara en renare, trivsammare och tryggare närmiljö att vistas i. Vi bidrar genom kampanjen även till att nå kommunens vision ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen”.

Läs mer om kampanjen och arbetet på HSRs webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018