Framtidens planarkitekter?

Planheten besökte under vecka 15 klass 4C på Paulinska skolan för att informera om samhällsbyggnad. Planarkitekt Lovisa Andersson använde sig tillsammans med ansvarig lärare av läromedlet ”Vårt samhälle” för att väcka intresse och skapa engagemang. Eleverna fick agera planarkitekter och utifrån en planritning bygga upp sitt eget samhälle. De fick även i uppgift att utvärdera Strängnäs stad och reflektera över vad som är bra och vad som kan förbättras.

Uppgiften resulterade i sex olika samhällen där eleverna prioriterade både sjukvård och skola och visade stort samhällsintresse och ansvar. ”Vi måste ju ha ett kommunhus också!”, var till exempel en av kommentarerna.

"Detta var ett spännande möte där vi fick träffa våra förhoppningsvis framtida planarkitekter!" säger Lovisa Andersson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018